Τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρη Παπαδημούλη συνάντησε η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευση της PGEU. Η αντιπροσωπεία των Φαρμακοποιών εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν τον φαρμακευτικό χώρο μετά και τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης. Eπίσης έγινε εκτενής αναφορά και στο θέμα της Διατλαντικής Συμφωνίας (ΤΤΙΡ) που έχει άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Από την συζήτηση διεφάνη η άμεση ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών τόσο στον ελληνικό χώρο με την διοργάνωση Ημερίδας με την συμμετοχή εκπροσώπων της ευρωπαία voxms, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την δραστηριοποίηση της PGEU, προκειμένου να γίνουν γνώστες οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας αυτής.

HEALTH DAILY 20/11/2015