Την ακύρωση και την αναστολή της πρόσφατης ΚΥΑ που επιτρέπει την είσοδο των ιδιωτών στις εταιρείες των φαρμακείων σε ποσοστό έως 99% , καθώς και χορήγηση αδειών σε ιδιώτες, ζητάει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) με αίτηση που κατέθεσε, επικαλούμενος το κοινοτικό δίκαιο και τις πρόσφατες αποφάσεις της ελληνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Ο ΠΦΣ καταγγέλλει ότι οι εταιρείες μεθοδεύουν επιβαρύνσεις για την τσέπη των πολιτών μέχρι και 90% και στη συνέχεια… μικρές μειώσεις , στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός εικονικού ανταγωνισμού με τη δήθεν απελευθέρωση των καναλιών διανομής των Μη Συντα γογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) . Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος σημειώνει ότι τα πρώτα κρούσματα αναθεώρησης των τιμών προς υψηλότερα επίπεδα ήδη φαίνονται στην αγορά . Παρουσιάζεται δηλαδή το φαινόμενο να εκλείπουν από την αγορά προϊόντα και στη θέση τους να εμφανίζονται νέα, με διαφορετικές συσκευασίες ή με κάποιο διαφορετικό συστατικό και με αυξημένες τιμές από 30 163% . Ταυτόχρονα, ο ΠΦΣ προειδοποιεί τους καταναλωτές ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το Διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και προσθέτει ότι το φαρμακείο αποτελεί τον κόμβο ασφαλείας στην διακίνηση των φαρμάκων και ο φαρμακοποιός τον απαραίτητο σύμβουλο για θέματα υγείας . Τέλος, υπογραμμίζει ότι την ώρα που στην Ευρώπη οι απελευθερώσεις, αντιστρέφονται, στην Ελλάδα προχωρούν σε απελευθερώσεις. Τούτων δοθέντων, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προσφύγει κατά των αποφάσεων που έχουν ληφθεί όλα τα χρόνια αυτά και που αποδεδειγμένα έχουν απορυθμίσει τον φαρμακευτικό κλάδο .

ΑΥΓΗ 29/06/2016