Σε συνεργασία με την PGEU

Με αφορμή την δημοσιοποίηση του Κανονισμού 2016 161 της EE για συμπλήρωση της οδηγίας 2001 /83 ΕΚ για τον καθορισμό κανόνων για uw αποτροπή εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με ανακοίνωσή του, ιονίζει ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία συστήματος έλεγχου των ψευδεπίγραφων φαρμάκων (ENVO), σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαίων Φαρμακοποιών (PGEU). Μάλιστα, όπως αναφέρεται, έχει έλθει σε επαφή με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ, τον ΕΟΦ , τον ΣΦΕΕ και την Π ΕΦ για την επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω των θεσμικών οργάνων που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την διαφάνεια στην λειτουργία του συστήματος ελέγχου των ψευδεπίγραφων φαρμάκων που διακινούνται κυρίως μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει ο ΠΦΣ, το Φαρμακείο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο ορθής και ασφαλούς διακίνησης των φαρμάκων.
HEALTH DAILY 12/02/2016