Η εταιρεία ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών της, επέλεξε την εταιρεία Business Exchange ΑΕ για την εγκατάσταση της λύσης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των παραστατικών της Archiving BE της IMPACT. Η λύση Archiving BE επιτρέπει την αυτοματοποίηση της αρχειοθέτησης των εκδιδομένων παραστατικών και της ηλεκτρονικής επισύναψης, σε αυτά, των υπογεγραμμένων Δελτίων Αποστολής. Η επιλογή της λύσης έγινε με γνώμονα τα διαχειριστικά οφέλη από την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και παραγωγικού χρόνου, αλλά και την ευελιξία της λύσης να μην επηρεάζει τις υφιστάμενες υποδομές (ERP) και εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Ο Στέλιος Μαδιάς, IT Manager της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ, επισήμανε Η εταιρεία μας, πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, επέλεξε τη λύση Archiving BE της Impact η οποία κάλυψε πλήρως τις ανάγκες μας για αποτελεσματική διαχείριση των παραστατικών που εκδίδουμε και των σχετικών υπογεγραμμένων εγγράφων. Στον κλάδο μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες μας για να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικά τις υπηρεσίες μας προς όφελος των πελατών μας.

NET FAX 13/03/2017