Ένας στους τρεις πολίτες χωρών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), που αντιπροσωπεύουν το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού, θεωρεί πως ο τομέας της Υγείας στη χώρα του είναι διεφθαρμένος ή εξαιρετικά διεφθαρμένος, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η έκθεση εντελώς απαξιωτικά αναφέρει για την Ελλάδα πως το φακελάκι έχει καταστεί βαθιά ριζωμένος κοινωνικός θεσμός και επικαλείται στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία άνω του 2096 των Ελλήνων δηλώνει πως έχει δωροδοκήσει τους τελευταίους 12 μήνες για να λάβει παροχές υγείας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ είναι στο 696. Η εν λόγω έκθεση διαπιστώνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών για την υγεία στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι στην κα λύτερη περίπτωση αναποτελεσματικό και στη χειρότερη περίπτωση σπατάλη. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι περίπου το ένα πέμπτο των δαπανών για την υγεία δεν διαδραματίζει καμία ή έχει ελάχιστη συνεισφορά στην καλή έκβαση της υγείας των πολιτών , αναφέρει η έκθεση. Με άλλα λόγια, κατά τον ΟΟΣΑ, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ξοδεύουν σημαντικά λιγότερα χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη και παρ’ όλα αυτά θα εξακολουθούσαν να βελτιώνουν την υγεία των ασθενών. Σύμφωνα με την έκθεση: Ένας στους δέκα ασθενείς στις χώρες του ΟΟΣΑ παραπέμπεται αδικαιολόγητα στο σύστημα υγείας. Πάνω από το 1096 των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης δαπανάται για τη διόρθωση ιατρικών λαθών ή λοιμώξεων που οι ασθενείς απέκτησαν στα νοσοκομεία. Ένα στα τρία μωρά γεννήθηκε με καισαρική τομή, όταν οι ιατρικές ενδείξεις δείχνουν ότι τα ποσοστά καισαρικής τομής θα πρέπει να είναι 15% κατ ανώτατο όριο (ένα στα πέντε μωρά). Η διείσδυση στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων φάρμακα που έχουν αποτελέσματα ισοδύναμα με εκείνα των επώνυμων προϊόντων, αλλά συνήθως πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές κυμαίνεται μεταξύ 10 8096 στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) συστήνει στρατηγικές για τη μείωση της σπατάλης στον χώρο της υγείας, όπως περιορισμό των περιττών χειρουργικών επεμβάσεων, ενθάρρυνση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων, ανάπτυξη προηγμένων ρόλων για τους νοσηλευτές κ.ά.

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 17/08/2017