«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ

«Βιομηχανία» παραπεμπτικών για εξετάσεις εξακολουθεί να πλήττει τον ΕΟΠΥΥ και να ταλαιπωρεί τους ασφαλισμένους. Από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο συνταγογραφήθηκαν και αποζημιώθηκαν 63.985.559 εξετάσεις αξίας 400 εκατ. ευρώ! Αν συνεχιστεί μάλιστα ο ίδιος ρυθμός παραπομπής, τότε σε κάθε ασφαλισμένο αντιστοιχούν 9,5 εξετάσεις.
Οι Έλληνες μάλιστα εξακολουθούν να είναι… επιρρεπείς στις αξονικές και μαγνητικές εξετάσεις, ενώ ψηλά στην λίστα «προτίμησης» φαίνεται να είναι τα τρίπλεξ και οι υπέρηχοι. Μόνο πέρυσι οι ασφαλισμένοι υποβλήθηκαν σε 1.032.030 αξονικές τομογραφίες (κόστους 53.621.231 ευρώ), σε 591.873 μαγνητικές τομογραφίες (κόστους 94.945.986), σε 1.093.928 triplex (κόστους 52.347.240) και σε 3.898.764 υπέρηχους (79.127.128).
Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες μόνο το α΄ εξάμηνο του έτους κατανάλωσαν περισσότερα από 97 εκατ. κουτιά φάρμακα! Μάλιστα συνταγογραφήθηκαν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ περίπου 2,5 εκατ. περισσότερες συνταγές και δόθηκαν τουλάχιστον 8 εκατ. περισσότερα κουτιά, σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2014. Τα παραπάνω στοιχεία για την Υγεία των Ελλήνων όπως προκύπτει από τις ιατρικές υπηρεσίες που δέχθηκαν, τα παραπεμπτικά, τα φάρμακα και τις εξετάσεις που υποβλήθηκαν προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ.
Ολη η Ελλάδα «αναστενάζει» σε αξονικούς και φαρμακεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 2014 οι ασφαλισμένοι πραγματοποίησαν 11.711.990 επισκέψεις σε συμβεβλημένους ιατρούς, κόστους 117.119.900 ευρώ. Συνολικά συνταγογραφήθηκαν 127.675.491 παραπεμπτικά για εξετάσεις, κόστους 970.929.164. Από αυτά, 1.032.030 αφορούσαν αξονικές τομογραφίες, κόστους 53.621.231 ευρώ, 591. 873 μαγνητικές τομογραφίες, κόστους 94.945.986, 1.093. 928 triplex , κόστους 52.347.240 και 3.898.764 υπέρηχοι, κόστους 79.127.128.
Την ίδια χρονιά δαπανήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ 1.268.971.179 ευρώ για νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία και 469.524.381 για νοσηλείες σε ιδιωτικές κλινικές. Για το 2015 και συγκεκριμένα το α΄ εξάμηνο του έτους, πραγματοποιήθηκαν 5.639.003επισκέψεις σε συμβεβλημένους ιατρούς (κόστους 56.390.030), δόθηκαν από τους γιατρούς 56.878.621παραπεμπτικά (κόστους 447.870.870) και οι ασφαλισμένοι υπεβλήθησαν σε 493.703 αξονικές τομογραφίες (κόστους 25.233.450), 299.542 μαγνητικές τομογραφίες (κόστους 47.769.489), 487.401 triplex (κόστους 22.108.506) και 1.643.551 υπέρηχοι (κόστους 33.930.7460). Αντίστοιχα, σε 679.673.807 ευρώ ανήλθε η δαπάνη για νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία και 369.269.013 για νοσηλείες σε ιδιωτικές κλινικές, το α’ εξάμηνο του έτους.
Φάρμακο
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση φαρμάκων, η οποία καταγράφει ανοδική πορεία παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 2014 εκτελέστηκαν 64.050.429 συνταγές ασφαλισμένων έναντι 66.588.737 το 2013, καταγράφοντας μείωση 4%. Το ίδιος έτος συνταγογραφήθηκαν 182.851.172 εμβαλάγια (κουτιά φαρμάκων) έναντι 197.226.098 το 2013, σημειώνοντας επίσης μείωση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ωστόσο, τα στοιχεία για το 2015 δείχνουν αύξηση τόσο της συνταγογράφησης όσο και της κατανάλωσης φαρμάκων. Ειδικότερα, 33.653.084 συνταγές ασφαλισμένων εκτελέστηκαν το α’ εξάμηνο 2015 σε σχέση με 31.314.251 συνταγές του α’ εξαμήνου του 2014. Καταγράφεται δηλαδή αύξηση κατά 7%. Επίσης, συνταγογραφήθηκαν 97.712.918 συσκευασίες φαρμάκων το α’ εξάμηνο 2015 σε σχέση με 89.630.219 συσκευασίες φαρμάκων του α’ εξαμήνου του 2014 (αύξηση 9%).
Όσον αφορά τα φάρμακα υψηλού κόστους, πέρυσι δόθηκαν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ φάρμακα συνολικού κόστους 841.794.191ευρώ (τα 206.417.099 ευρώ νοσοκομειακής χρήσης) ενώ το α΄ εξάμηνο του έτους δόθηκαν φάρμακα υψηλού κόστους συνολικού κόστους 492.827.393 ευρώ (129.201.996 ευρώ νοσοκομειακής χρήσης). Επίσης, 6.629 ασφαλισμένοι έλαβαν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περιστατικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική γονιμοποίηση) το 2014 και 4076 ασφαλισμένοι το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τέλος, κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει η δαπάνη για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών. Το 2014, 25.317 ανασφάλιστοι έλαβαν συνταγές αξίας 2.171.337,17, ενώ το α΄ εξάμηνο του έτους 65.291 ανασφάλιστοι έλαβαν συνταγές αξίας 5.594.549,36 ευρώ.
Στο «μικροσκόπιο» οι συνταγές
Πακέτο μέτρων για τον έλεγχο των συνταγών και των παραπεμπτικών λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ. Πλέον, ο Οργανισμός θα αγοράζει ιατρικές επισκέψεις χρησιμοποιώντας δείκτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ασφαλιστικού πληθυσμού, νοσηρότητας, καθώς και συνυπολογίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί μελέτη εκτίμησης για τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας ανά γεωγραφική περιφέρεια, βάσει της οποίας θα συνταχθεί το σχέδιο της νέας σύμβασης με τους γιατρούς.
Παράλληλα, άμεσα «ενεργοποιεί» λογισμικό αποτύπωσης και παρουσίασης απαιτήσεων ανοικτής περίθαλψης σε πραγματικό χρόνο. Με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου λογισμικού, γίνεται εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών που αφορούν στην ανοικτή περίθαλψη (π.χ. ιδιωτικές κλινικές), σε πραγματικό χρόνο, ανά νομό και ανά κατηγορία παρόχου.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα, ακόμη και σε επίπεδο ασφαλισμένου, παρακολούθησης (σε πραγματικό χρόνο) της εκτέλεσης των παραπεμπτικών. Με τη χρήση του άνω λογισμικού, υπάρχει πλέον η δυνατότητα συγκριτικής μελέτης κόστους-όγκου ανά νομό, ανά πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά κριτήρια και επίσης υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου συχνότητας ανά ΑΜΚΑ (αντιμετώπιση προκλητής ζήτησης).
Ειδικά για τις εξετάσεις που «εκτινάσσουν» τη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε επιβολή κλιμακωτών εκπτώσεων για 6 κύριες κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων (μαγνητικές τομογραφίες, μέτρηση οστικής πυκνότητας, αξονικές τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα, υπέρηχοι και εξετάσεις αίματος), σε σχέση με το εκτελούμενο πλήθος εξετάσεων, δηλαδή όσο αυξάνεται το πλήθος των εκτελούμενων εξετάσεωνμ αυξάνει και η έκπτωση επί της υποβαλλόμενης δαπάνης του παρόχου. Εκτιμάται μείωση της δαπάνης κατά 121.000.000 ευρώ, με αναγωγή στο 2014 ή 20,13% της συνολικής δαπάνης.
Επιπλέον, προχώρησε σε κατάργηση διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων, για τις οποίες έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα τα οποία αφορούν σε διπλές καταχωρίσεις της ίδιας εξέτασης, εξετάσεις οι οποίες είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη, περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις ή στην ιατρική επίσκεψη και κατά συνέπεια δεν τιμολογούνται μεμονωμένα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14/11/2015