Πιο πολλά χρόνια αλλά με περισσότερα προβλήματα υγείας ζουν πλέον οι Ελληνες. Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί στη χώρα μας το προσδόκιμο ζωής για ένα άτομο στην ηλικία των 65 ετών κατά περίπου 2 έτη, ωστόσο ο αριθμός των ετών που ζει ο Ελληνας χωρίς περιορισμό των δραστηριοτήτων του λόγω προβλημάτων υγείας έχει μειωθεί κατά 1,6 έτη για τους άνδρες και κατά 3 έτη για τις γυναίκες.

Αυτό το ανησυχητικό γεγονός καταδεικνύει η έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το Προσδόκιμο Υγείας στην Ελλάδα και η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα που αφορούν στο έτος 2013, το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 21,6 έτη για τις γυναίκες στα 86,6 και σε 18,7 έτη στα 83,7 για τους άνδρες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2004 κατά 1,8 έτη και για τα δύο φύλα. Για το χρονικό διάστημα 2004 2013, τα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών στους άνδρες παρουσιάζουν μείωση κατά 1,6, ενώ για τις γυναίκες η μείωση είναι κατά 3 έτη. Στην ηλικία των 65 ετών οι γυναίκες εκτιμάται ότι θα περάσουν 6,8 έτη της υπολειπόμενης ζωής τους χωρίς περιορισμό των δραστηριοτήτων τους, 6,7 έτη με μέτριο περιορισμό και 8 έτη με σοβαρό περιορισμό δραστηριοτήτων, έναντι 8, 5,7 και 5 ετών αντίστοιχα που ισχύει για τους άνδρες. Το προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία, όπως το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, εκτιμάται ότι θα είναι 5,3 έτη της υπολειπόμενης ζωής των γυναικών 65 ετών και 6,9 έτη των ανδρών. Κάτι που σημαίνει ότι παρόλο που το σύνολο των ετών ζωής των ανδρών είναι μικρότερο από αυτό των γυναικών, όλοι οι δείκτες και το προσδόκιμο υγείας δείχνουν ότι οι άνδρες περνούν περισσότερα χρόνια της ζωής τους με καλή κατάσταση υγείας σε σχέση με τις γυναίκες. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2013, το προσδόκιμο ζωής ήταν μεγαλύτερο στην Ελλάδα κατά 0,3 έτη για τις γυναίκες (21,6 έτη στη χώρα μας έναντι 21,3 στον μέσο όρο της Ε.Ε.) και κατά 0,7 έτη για τους άνδρες (18,7 έναντι 17,9). Ωστόσο το προσδόκιμο Ετών Υγιούς Ζωής στην Ελλάδα υπολείπεται σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. κατά 0,5 έτη για τους άνδρες (8 έτη στην Ελλάδα έναντι 8,5 κατά μ.ό. στην Ε.Ε.) και κατά 1,8 έτη για τις γυναίκες (6,8 έτη έναντι 8,6). Πηγή των δεδομένων για τον υπολογισμό του προσδόκιμου υγείας και ζωής, αποτελούν οι πίνακες Θνησιμότητας και το επικεντρωμένο στην Υγεία ερωτηματολόγιο που εμπεριέχεται στην Ερευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 02/08/2016