Η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Novartis Hellas, μιλάει στο CSR Review για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρική Υπευθυνότητα οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη

Ποια είναι η φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζει την Εταιρική Υπευθυνότητα η Novartis

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι για τπ Novartis αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής στρατηγικής και της δέσμευσης που έχουμε απέναντι σε όλους μας τους κοινωνικούς εταίρους Η προσέγγισή μας είναι ολιστική και εστιάζει σε τέσσερις Βασικούς πυλώνες: 1. Ασθενείς. 2. Επιχειρηματική Δεοντολογία. 3 Άνθρωπος και 4 Περιβάλλον.

Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες από τις σχετικές δράσεις που υλοποιείτε

Η Novartis επενδύει σε σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, με εστίαση στους ασθενείς και πολίτες σε ανάγκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται δωρεές φαρμάκων, προγράμματα πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμους θεραπείες, δωρεές προς δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές για τη στήριξη ερευνητικών έργων, στήριξη συλλόγων ασθενών και παροχή δωρεάν εξετάσεων. Το 2015 υλοποιήσαμε τις Μετρήσεις Ζωής , το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόγραμμα στον φαρμακευτικό κλάδο, υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), που προσέφερε δωρεάν ελέγχους στους συμπολίτες μας με δυσκολίες πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που έτρεξε σε επτά πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Αιγάλεω. Κοζάνη. Σέρρες. Λαμία. Ηράκλειο και Πύργος), διεξήχθησαν 16 000 δωρεάν εξετάσεις, όπως σπιρομετρήσεις. οφθαλμολογικοί έλεγχοι, μετρήσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbAl c) και έλεγχος αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, η Novartis υλοποιεί σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους ασθενών καμπάνιες ενημέρωσης κοινού. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι η εκστρατεία Αναπνέω , που στοχεύει στην ενημέρωση για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), προσφέροντας παράλληλα δωρεάν σπιρομετρήσεις. η καμπάνια Αποκαλύψτε το δέρμα σας για την άρση των προκαταλήψεων σχετικά με τα δερματικά νοσήματα (ψωρίαση, κνίδωση) και το πρόγραμμα “Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!” για γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Σταθερά για 19 χρόνια υλοποιούμε την Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς των εργαζομένων μας, στηρίζοντας έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας

Γενικότερα, ποιο θα λέγατε πως είναι το αποτύπωμα της Novartis στην ελληνική οικονομία και κοινωνία

Η Novartis επενδύει πάνω από 130.2 εκατ. ευρώ στην ελληνική κοινωνία, μέοω R&D. πληρωμών φόρων, μισθοδοσίας, προμηθευτών, δωρεών και χορηγιών. Οι επενδύσεις της εταιρείας για τη διεξαγωγή 104 κλινικών μελετών ξεπερνούν τα 9.3 εκατ. ευρώ. ενώ συνεργαζόμαστε και με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες για την παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, μέσα από επένδυση 52 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διατηρεί το ποσοστό των αγορών της από εγχώριους προμηθευτές στο 88%. ενισχύοντας περαιτέρω την εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα στηρίζει πάνω από 30 φορείς συλλόγους ασθενών. Επιπλέον, μετεκπαιδεύει συνεχώς τους εργαζομένους της, ποσοστό 28.9% των οποίων έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στον πυλώνα περιβάλλον, επιδιώκουμε τη λελογισμένη χρήση φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας. Η εταιρεία υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και. μεταξύ άλλων, πέτυχε και τη μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης νερού κατά 3.7%.

Ποιο ρόλο διαδραματίζει ο παράγοντας Ασθενής για τη Novartis

Η ασθενοκεντρική μας προσέγγιση αποτελεί σημείο αναφοράς στη φιλοσοφία και λειτουργία μας. Η δέσμευση της Novartis για τους ασθενείς επιβεβαιώνει τη συνεχή εστίασή μας ως ηγέτιδας φαρμακευτικής εταιρείας στα υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης, ακεραιότητας και επιδόσεων σε ότι κάνουμε, ώστε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον καινοτομίας για τους ασθενείς, την κοινωνία και τη Novartis.

REVIEW CSR 01/02/2016