Ξεκινούν και τα μέτρα ελέγχου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, μέσω της αντίστοιχης Επιτροπής Παρακολούθησης Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Δαπάνης

Σε νοσοκομειακές τιμές και αφού έχουν αφαιρεθεί όλες οι εκπτώσεις και τα rebate, θα υπολογιστεί τελικά το νοσοκομειακό clawback, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Υγείας, η οποία εκδόθηκε σήμερα.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, με τη νέα Υ.Α., η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα διαβούλευσης του Υ.Υ. με τους θεσμικούς φορείς της φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ και ΣΦΕΕ), διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του νοσοκομειακού clawback.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται από τις νοσοκομειακές τιμές των σκευασμάτων μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates).

Το ποσό που θα προκύψει από το clawback ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, αφαιρούμενης κάθε συμφωνηθείσας έκπτωσης που έχει κάνει εντός εξαμήνου, καταβάλλεται ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ύπαρξη κινήτρου για εκπτώσεις προς τα νοσοκομεία, ο δικαιότερος δυνατός χαρακτήρας του μέτρου και παράλληλα η ομαλή ροή στην προμήθεια των νοσοκομείων με φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η ηγεσία του υπουργείου, εξέφρασε την πρόθεσή της να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Δαπάνης, προκειμένου να ελεγχθεί η ζήτηση και ο ομαλός εφοδιασμός των νοσοκομείων με φάρμακα, να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα ανελαστικής ζήτησης (π.χ. αντι-ρετροϊκά, αντι-αιμορροφιλικά, «ορφανά» ή σε ειδικές θεραπείες (κακοήθειες, αυτοάνοσα κλπ).

Παράλληλα εκδόθηκε η Υ.Α. με θέμα «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», στην οποία ορίζεται στο 15% το ανώτατο όριο της πτώσης της τιμής των γενοσήμων ενώ για τα εκτός πατέντας φάρμακα προβλέπεται ότι η τιμή τους δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου, ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου. Η υπογραφή της απόφασης αυτής επιτρέπει στον ΕΟΦ να προχωρήσει στη διαμόρφωση του νέου δελτίου τιμών το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και να τεθεί σε διαβούλευση με τους ΚΑΚ στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου.

Καταλήγοντας η πολιτική ηγεσία του υπουργείου τόνισε: “Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε στο νέο δελτίο τιμών, η αναμενόμενη μείωση τιμής να έχει ανώτατο όριο και να είναι διαχειρίσιμη, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο την κυκλοφορία φθηνών και αξιόπιστων φαρμάκων, στηρίζοντας την εγχώρια παραγωγή και τις θέσεις εργασίας, διευκολύνοντας τη διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά και αποτρέποντας το φαινόμενο της υποκατάστασης με νεότερα και ακριβότερα φάρμακα χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα”.

Healthmag 20/4/2016