Νέος γενικός διευθυντής στην Alcon Ελλάδος από 1ης Σεπτεμβρίου ανέλαβε ο κ. Δημήτρης Μπρίλης. Θα είναι υπεύθυνος για τις εμπορικές δραστηριότητες της Alcon σε Ελλάδα, Ισ ραήλ, Κύπρο, Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο και Μάλτα. Προέρχεται από τη θέση του διευθυντή Εταιρικής Στρατηγικής της Novartis και πριν από την ένταξή του στη Novartis, ο κ. Μπρίλης κατείχε θέσεις ευθύνης στην Astra Zeneca Ελλάδος, στον όμιλο Υγεία και στο Bolton Consulting Group. Είναι k oxos με ταπτυχιακού τίτλου ηλε κτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Μα σαχουσέτης στο Amherst και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Columbia Business School των ΗΠΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23/09/2015