Η έκθεση ελέγχου για το 2016 η οποία βρίσκεται στα χέρια της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου αποκαλύπτει σωρεία παρατυπιών ακόμη και στον τομέα των… δωρεών!

Εικονικές συνταγές, καταχρηστικές χρεώσεις και μαϊμού διαγνώσεις αποκάλυψαν για μια ακόμη φορά οι έλεγχοι των επιθεωρητών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε ιατρούς, φαρμακοποιούς και κλινικάρχες. Η έκθεση ελέγχου για το 2016 η οποία βρίσκεται στα χέρια της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου αποκαλύπτει οωρεία παρατυπιών ακόμη και στον τομέα των… δωρεών! Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε περίπτωση ασφαλισμένης που αναγκάστηκε να δωρήσει σε δημόσιο νοσοκομείο νευροδιεγέρτη ουροδόχου κύστης προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση εμφύτευσης, καθώς το νοσοκομείο δεν μπορούσε να καλύψει τη δαπάνη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ίδια η ασθενής διεκδίκησε τη σχετική δα ιιάνη από ιον ασφαλιστικό της φορέα. Ειδική αναφορά γίνεται σε καταγγελίες ασφαλισμένων ότι συμβεβλημένοι ιατροί απαιτούσαν επιπλέον αμοιβή, με ιο αιτιολογικό ότι είχε συμπληρωθεί to όριο των 200 επισκέψεων τον μήνα. Ο έλεγχος σε τουλάχιστον 30 περιπτώσεις κατέδειξε ότι οι ιατροί δεν είχαν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 200 επισκέψεων και δεν δικαιούντο να αιτούνται αμοιβή από τον ασφαλισμένο. Σε άλλη περίπτωση εντοπίστηκε ιατρός του ΕΣΥ ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ιδιωτικό ιατρείο και εισέ πρατιε αμοιβή από ασφαλισμένους για την επίσκεψη και τις διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες που πραγματοποιούσε. Οι επιθεωρητές εντόπισαν και συνταγές αντιψυχωοικών φαρμάκων, σε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, σι οποίοι κατά δήλωση τους, δεν πάσχουν από τις σχετικές νόσους που αναφέρονται στις συνταγές. Η εκτέλεση των συνταγών έγινε σε φαρμακεία της περιοχής και η δαπάνη των εικονικών συνταγών για τα έτη 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τις τιμές αποζημίωσης των αναγραφόμενων φαρμάκων του αρχείου της ΗΔΙΚΑ, ανέρχεται στο ποσό των 149.447,74 ευρώ. Η έρευνα της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη με περαιτέρω διερεύνηση. Σε άλλη περίπτωση διερευνήθηκε υπόθεση φαρμακείου, όπου ο φαρμακοποιός χρέωσε καταχρηστικά περίπου 260.000 ευρώ στον ΕΟΪ1ΎΥ ενώ σε άλλο φαρμακείο ο φαρμακοποιός είχε υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία των συνταγών που έχει καταθέσει και έχει αποζημιωθεί για αυτά. Η ζημία υπολογίζεται περίπου σε 148.000 ευρώ. Επίσης έλεγχος σε άλλο φαρμακείο κατέδειξε ότι ο φαρμακοποιός είχε υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται οτιιν αξία των συνταγών που έχει καταθέσει και έχει αποζημιωθεί για αυιά. Η ζημία υπολογίζεται περίπου σε 88.500 ευρώ και ήδη η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Στο στόχαστρο των επιθεωρητών βρέθηκε το 2016 και η συνταγογράφη ση καθώς και η διαδικασία αναγραφής σκευασμάτων ειδικής διατροφής σε τρεις νομούς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν οι ιατροί με τη μεγαλύτερη συνταγογράφηοτι και από την έρευνα προέκυψε: αναγραφή σκευασμάτων ειδικής διατροφής με αναληθή αναγραφή δια γνώσεων νόσων, από τις οποίες δεν πάσχουν οι ασφαλισμένοι, αλλά αυτές συνάδουν με τις αναφερόμενες στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών και αναγράφονται στις γνωματεύσεις για να δικαιολογήσουν m χορήγηση και αποζημίωση. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις δεν προκύπτει ότι οι ιατροί έχουν εξετάσει τους ασθενείς ενώ σχεδόν μία ολόκληρη περιοχή της χώρας πάσχει από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και μάλιστα λόγω φαρμακευτικής αγωγής . Επίσης διαπιστώθηκε ότι ιατροί ουνταγογραφούν σκεύασμα μόνο μίας συγκεκριμένης εταιρείας, με αξία περίπου 450 ευρώ για μηνιαία θεραπεία ανά ασφαλισμένο. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Τέλος σε 15 επιτόπιους ελέγχους που έγιναν από τους επιθεωρητές σχετικά με επιθέματα κατακλίσεων, διαπιστώθηκε υπερσυνταγογραφηοη επιθεμάτων και διαμεσολάβηση της προμηθεύτριας εταιρείας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι ασφαλισμένοι δεν έχουν εξεταστεί από τους συγκεκριμένους γιατρούς και στην πλειοψηφία τους δεν τους γνωρίζουν. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα ευρήματα είχαν διαπιστωθεί και από ελέγχους το 2015. Κλινική έγινε… οίκος ευγηρίας Εντοπίστηκε η περίπτωση ασφαλισμένου που νοσηλεύτηκε μέσα στο ίδιο έτος 18 φορές με την τεχνική της εισόδου εξόδου Οι επιθεωρητές εντόπισαν και συνταγές ανπψυχωσικών φαρμάκων, σε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, οι οποίοι κατά δήλωση τους, δεν πάσχουν από ης σχετικές νόσους που αναφέρονται σης συνταγές. Ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν ως οίκοι ευγηρίας , καταχρηστικές χρεώσεις ασφαλισμένων, κατά τη νοσηλεία τους σε Ιδιωτικά θεραπευτήρια, είναι μερικά από τα ευρήματα των ελεγκτών που περιλαμβάνονται στην Έκθεση. Ενδεικτικά, μετά από επιτόπιο έλεγχο σε Ιδιωτική Κλινική προέκυψε ότι η Κλινική λειτουργούσε ως οίκος ευγηρίας . Νοσήλευε δηλαδή σε συνεχή διαδοχικά διαστήματα ασφαλισμένους, χωρίς κάποιοι εξ αυτών να έχουν ανάγκη νοσηλείας και χρέωνε KEN με καταστροφικές παθήσεις για παθήσεις από τις οποίες δεν έπασχαν. Έτσι εντοπίστηκε η περίπτωση ασφαλισμένου που νοσηλεύτηκε μέσα στο ίδιο έτος 18 φορές με την τεχνική της εισόδου εξόδου, ακολούθως λίγες ημέρες με ιδιωτική χρέωση και μετά πάλι νοσηλεία με χρέωση στον ασφαλιστικό φορέα. Κατόπιν καταγγελίας, αλλά και στα πλαίσια τακτικών ελέγχων εξετάστηκαν περί τις 20 υποθέσεις ιδιωτικών καταχρηστικών χρεώσεων ασφαλισμένων, κατά τη νοσηλεία τους σε Ιδιωτικά θεραπευτήρια τους. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε καταχρηστική χρέωση σε διάφορους ασφαλισμένους ύψους 82.000 ευρώ, 47.800 ευρώ, 23.000 ευρώ,. 20.000 ευρώ, 4.323,72 ευρώ, 23.952,41 ευρώ κ.α.. Η Γενική Επιθεωρήτρια με έγγραφο της απαίτησε από τις κλινικές την επιστροφή των καταχρηστικά χρε ωθέντων ποσών στους ασφαλισμένους, ενώ επιβλήθηκαν και χρηματικά πρόστιμα.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σε επιτόπιο έλεγχο σε ιδιωτική κλινική, ελέγχθηκαν οι νοσηλείες πενήντα τριών (53) ασφαλισμένων (εισιτήριο, εξιτήριο, τιμολόγια ιδιωτικών χρεώσεων, δήλωση αναβάθμισης θέσης), και προέκυψε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι χρεώσεις στα τιμολόγια ιδιωτικών χρεώσεων ήταν καταχρηστικές. Επίσης, στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου αλλά και κατόπιν καταγγελιών ασφαλισμένων για καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος τους, διαπιστώθηκε για διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε διάφορα διαγνωστικά κέντρα, η απαίτηση χρέωσης εξέτασης εξ ολοκλήρου οε αυτούς, ενώ καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα και χρέωση ποσών πέραν της νόμιμης συμμετοχής, με αιτιολογικό της ψηφιακής ανάλυσης της εξέτασης και διενέργεια συμπληρωματικών εξετάσεων με πρωτοβουλία του ακτινολόγου και εν αγνοία του θεράποντα ιατρού, με το αιτιολογικό ότι το παραπεμπτικό του θεράποντα ιατρού, δεν θα έδινε ολοκληρωμένη εικόνα για τη διερεύνηση της νόσου. Οι υποθέσεις βρίσκονται στη φάση επιβολής κυρώσεων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13/04/2017