Ο FDA και η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησαν ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας ορίζοντας νέο πλαίσιο στις επιθεωρήσεις της παραγωγής των φαρμάκων. Μέσα από την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο οργανισμών που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας ορίζεται το νέο πλαίσιο που θα επιτρέψει στους επιθεωρητές φαρμάκων του FDA και της EE να βασίζονται αμοιβαία σε πληροφορίες από τις επιθεωρήσεις παραγωγής φαρμάκων που διεξάγονται εντός των συνόρων του άλλου. Αυτή η πρακτική που πραγματοποιείται με ειδική συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης ΗΠΑ ΕΕ, θα επιτρέψει να αποφεύγεται η επανάληψη των ελέγχων των φαρμάκων δημιουργώντας χαμηλότερο κόστος επιθεώρησης και να επιτρέποντας στις ρυθμιστικές αρχές να διαθέσουν περισσότερους πόρους σε άλλα μέρη του κόσμου όπου μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος , όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του FDA. Το 2012, το Κογκρέσο ψήφισε το νόμο FDA για την Ασφάλεια και την Καινοτομία, το οποίο έδωσε στην αρχή FDA τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες για την αναγνώριση των επιθε ωρήσεων των φαρμάκων που διεξάγονται από ξένες ρυθμιστικές αρχές. Από τον Μάιο του 2014, ο F DA και η EE συνεργάζονται για να αξιολογήσουν τον τρόπο που επιθεωρούν τους κατασκευαστές φαρμάκων καθώς και στην εκτίμηση του κινδύνου και τα οφέλη της αμοιβαίας αναγνώρισης των επιθεωρήσεων των φαρμάκων. Ο FDA κλήθηκε να παρακολουθήσει ένα από κοινού προγράμματος ελέγχου της EE, στην οποία 2 έθνη της EE ελέγχουν μέσω επιθεώρησης την ρυθμιστική αρχή άλλης χώρας της EE. Ο FDA παρακολούθησε για πρώτη φορά τον έλεγχο των επιθεωρητών της Σουηδίας από ελεγκτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας. Από τότε, ο FDA έχει παρακολουθήσει 13 επιπλέον ελέγχους των επιθεωρητών φαρμάκων σε όλη την EE, με περισσότερες αξιολογήσεις ελέγχου να έχουν προγραμματιστεί και να ακολουθούν για το 2017. Οι συνεργασίες όπως αυτές, αναφέρεται στην ανακοίνωση θα ενισχύσουν την ικανότητα μας για την αξιολόγηση του κινδύνου, θα παράγουν καλύτερα δεδομένα, και θα οδηγήσουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πράγματι, η ανάγκη συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο με διάφορες μεθόδους είναι επιτακτική ανάγκη.

DAILY PHARMANEWS 07/03/2017