Αλέξης Χαρίτσης Ενίσχυση συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε αγροδιατροφή, τουρισμό, υγεία, φάρμακα, ενέργεια, περιβάλλον

Το νέο ΕΣΠΑ υποστηρίζει την κοινωνική οικονομία

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο που μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή των συσχετισμών προς όφελος του κόσμου της εργασίας, υποστηρίζοντας εκείνα τα στρώματα που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και ιαυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης.

Μιλώντας στο πανελλήνιο συνέδριο των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια το Σάββατο και την Κυριακή, στην Κοζάνη, στην περιφερειακή συνάντηση που συνδιοργανώθηκε από το Φόρουμ Κονωνικής Επιχειρηματτκότητας και τον Δήμο Κοζάνης, σε συνεργασια με τοπικούς φορείς, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στις ενισχύσεις που προβλέπονται από προγράμματα για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων. Όπως είπε, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν για πρώτη φορά στα προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και στον αναπτυξιακό νόμο, όπου εντάσσονται με ευνοϊκές ρυθμίσεις. Ανακοίνωσε επίσης ότι σύντομα συστήνεται ειδικό ταμείο για την κοινωνική οικονομία με σκοπό τη χρηματοδοτική στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων (ενίσχυση με κεφάλαια εκκίνησης, κάλυψη μισθολογικού κόστους, παροχή μικροπιστώσεων κ.ά.) και ότι θα λειτουργήσουν σε κάθε περιφέρεια κέντρα στήριξης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στις κοινωνικές επιχειρήσεις επισήμανε πως πρόκειται για έναν τομέα που μπορεί να εμπλέξει το σύνολο ιων παραγωγικών στρωμάτων ιης χώρας για την ανάπτυξη κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζονται όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις που αφορούν από το θεσμικό πλαίσιο έως τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση σχημάτων κοινωνικής οικονομίας. Βασικός στόχος, επισήμανε, είναι η ενίσχυση της σύστασης και της λειτουργίας συνειαιριστικών εγχειρημάτων, στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (όπως ο αγροδιατροφικός και ο τουριστικός τομέας, η υγεία και τα φάρμακα, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών) που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. 0 υφυπουργός υπογράμμισε ότι σε όλα τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 2020 ενθαρρύνεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες, ενώ γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. στην Ελλάδα κάνουν ακόμα ι α πρώτα τους βήματα. Υπό το πρίσμα αυτό, σε όλες τις προσκλήσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 2020 οι κοινωνικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται ισόττμα σι τς νομικές μθ φές επιχειρήσεων που μπορούν να λάβουν χρημαιοδόιηοη. Ενδεικτικό είναι ότι στο πλαίσιο των νέων δράσεων επιχειρηματικότητας που τρέχουν, ο προϋπολογισμός των αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ ΣΕΠ) υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ και αυτό μάλιστα πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες και ων τεσσάρων προγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις εντάσσονται για πρώτη φορά στον αναπτυξιακό νόμο και μάλιστα με μειωμένο ελάχιστο ύψος επενδυτικού κεφαλαίου. Επιπλέον, εντός του 2016 0α ενεργοποιηθούν, σε συνεργασία με το υπ. Εργασίας, κονδύλια ύψους 57 εκαι. ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν στη σύσταση και λειτουργία σε κάθε περιφέρεια ενός κεντρου στήριξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας που θα παρέχει ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά και στην ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, με κεφάλαια έναρξης, κεφάλαια κίνησης ή και με την κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους. με στόχο ιη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Όπως επισήμανε ο κ. Χαρίτσης, επιπλέον 80 εκατ. ευρώ περίπου θα κατευθυνθούν, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), στη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 13/06/2016