Ένα νέο φάρμακο κατά του μελανώματος σε ενήλικες ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τη δραστική ουσία pembrolizumab για την αντιμετώπιση του προχωρημένου (ανεγχείρητου ή μεταστατικού) μελανώματος σε ενήλικες, τόσο σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς όσο και σε αυτούς που είχαν λάβει προηγουμένως άλλη θεραπεία. Μουσία αυτή είναι η πρώτη και μοναδική anti PDl θεραπεία, η οποία ως μονοθεραπεία έδειξε στατιστικά ανώτερο όφελος επιβίωσης σε σύγκριση με το ipilimumab, την εγκαταστημένη θεραπεία του προχωρημένου μελανώματος. Η έγκριση του φαρμάκου επιτρέπει την εμπορική διάθεση του και στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. στη δόση των 2 mg kg ανά ασθενή και με συχνότητα χορήγησης ανά τρεις εβδομάδες. Η θεραπεία κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ και τον Καναδά και χορηγείται κανονικά σε ασθενείς. Ο FDA είχε δώσει έγκριση στο pembrolizumab χαρακτηρίζοντάς το “καινοτόμα θεραπεία για το προχωρημένο μελάνωμα” (breakthrough therapy) με βάση τη σημαντικότητα των πρώιμων ευρημάτων από τις κλινικές μελέτες και κυρίως την επείγουσα ιατρική ανάγκη, αφού πρόκειται για μία νόσο με θεραπευτικό κενό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος, ογκολόγο παθολόγο Δημήτρη Μπαφα λούκο, τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή πρόοδος στη θεραπεία του μιπαστατικού μελανώματος. Ένας βασικός παράγων προόδου είναι η ανοσοθεραπεία και κυρίως τα anti PDl μονοκλωνικά αν Ο FDA είχε δώσει έγκριση στο pembrolizumab χαρακτηρίζοντάς το καινοτόμα θεραπεία για το προχωρημένο μελάνωμα (breakthrough therapy) με βάση τη σημαντικότητα των πρώιμων ευρημάτων από τις κλινικές μελέτες και κυρίως την επείγουσα ιατρική ανάγκη. τισώματα. To pembrolizumab είναι το πρώτο φάρμακο αυτής της κατηγορίας που εγκρίθneηκε από τον FDA των ΗΠΑ για τη θεραπεία του ανεγχείρητου μεταστατικού μελανώματος. “Ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει άλλες θεραπείες και είχαν υποτροπιάσει ανταποκρίθηκαν σε ένα ποσοστό 38%. Το 60% των ασθενών επιβίωσε πέραν των 18 μηνών. Είναι αξιοσημείωτο ότι το παραπάνω φάρμακο σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία έδειξε εντυπωσιακά καλύτερα αποτελέσματα στις ανταποκρίσεις, στο ελεύθερο νόσου διάστημα και στην επιβίωση με καλή ανοχή. Μία νέα εποχή επιτυχούς θεραπείας του μελανώματος έχει αρχίσει και η συνεχής και διαρκής έρευνα της ανοσοθεραπείας, σε συνδυασμό με άλλες ειδικές θεραπείες, θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος, που είναι η μετατροπή του μεταστατικού μελανώματος σε χρόνια ή και ιάσιμη νόσο”, επισημαίνει ο κ. Μπαφαλούκος. Τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά μελανώματος αυξάνονται τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 100.000 νέα περιστατικά αυτής της επιθετικής μορφής καρκίνου του δέρματος, ενώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο διαγιγνώ σκονται πάνω από 500 νέες περιπτώσεις (International Agency for Research on Cancer, 2012). ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ Στο μεταξύ την άδεια κυκλοφορίας του Evolocumab, του πρώτου αναστολέα της προ πρωτεΐνης κονβερτάοης σουμπτιλι σίνης κεξίνης τύπου 9 (PCSK9), ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ασθενών με μη ελεγχόμενη χοληστερόλη, που έχουν ανάγκη ε πρόσθετης εντατικής μείωσης της χαμηλής πυκνότητας λιπο πρωτεΐνης χοληστερόλης (LDL C). To evolocumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωννκό αντίσωμα που αναστέλλει την PCSK9, μία πρωτεΐνη που μειώνει την ικανότητα του ήπατος να απομακρύνει την LDL C, δηλαδή την “κακή” χοληστερόλη, από το αίμα. Η αυξημένη LDL C είναι μία παθολογική κατάσταση της χοληστερόλης ή και των λιπιδίων στο αίμα και αναγνωρίζεται ως μείζων παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (CVD).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 24/07/2015