Αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών σε τρία φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα σε πέντε διαφορετικές μορφές
Άρση της απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών για τρία φάρμακα σε πέντε συνολικά μορφές, αποφάσισε ο ΕΟΦ.

Παράλληλα πρόσθεσε άλλα δύο φάρμακα σε αυτά στα οποία διατηρείται η απαγόρευση εξαγωγής.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του ΕΟΦ αναφέρει ότι μετά από διαρκή αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας φαρμάκων στην αγορά:
1) Αίρεται η απαγόρευση παραλλήλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φάρμακα:

LARIAM TAB 250 MG/TAB BTX8
CYMBALTA GR.CAP 30MG/CAP BTX28(BLISTERS)
CYMBALTA GR.CAP 60MG/CAP BTX28(BLISTERS)
CELLCEPT CAPS 250MG/CAP BTX100(BLIST10X10)
CELLCEPT TAB 500MG/TAB BTX50(BLIST5X10)
2) Προστίθενται στον κατάλογο των προσωρινά απαγορευομένων προς παράλληλη εξαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση και αποθεματοποίηση, τα φάρμακα:

SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF 1 συσκευή respimat + cartr. x 4,5 ML και
PRADAXA CAPS 110MG/CAP 1 Φιάλη (PP) x 60
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απόφασης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει και για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το ΙΦΕΤ Α.Ε. ή φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων.

www.healthmag.gr