Την ανάγκη για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και στα αναλώσιμα στους πάσχοντες με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσου ή άνω του 80%, τονίζει με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ριζούλης. Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και νυν ΕΟΠΥΥ, δικαιούχων παροχών του ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ που πάσχουν από σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια συνεπεία Υποκείμενης Διατατικής Μυοκαρδιοπάθειας στους onoiouς εμφυτεύθηκαν συσκευές Υποβοήθησης (LVAD) ή και συσκευές μόνιμου βηματοδότη απινιδιστή. Η Επιτροπή ΚΕΠΑ έχει αποδώσει σε αυτούς ποσοστό αναπηρίας 80% και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας. Πολλοί ασθενείς βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αδυνατώντας να λάβουν όλα τα απαραίτητα φάρμακα και αναλώσιμα διότι η πάθηση τους, δεν έχει συμπεριληφθεί ούτε στον ισχύοντα ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ ούτε στην ΚΥΑ ΟΙ Κ. 104747 26 10 2012 (ΦΕΚ 2883 Β’) που ρυθμίζει ανάλογα θέματα.

HEALTH DAILY 21/06/2017