Την πλήρη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, που, μέχρι σήμερα, έχουν μείνει αναξιοποίητα, νέων εργαλείων, όπως τα κονδύλια από το σχέδιο Γιούνκερ με ενδιάμεσο φορέα μία νέα αναπτυξιακή τράπεζα, αλλά και γνωστά εργαλεία, όπως το Ε ΣΠΑ, αλλά με νέα στόχευ ση, επιδιώκει το υπουργείο Οικονομίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, στο πανευρωπαϊκό συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει με τον ΟΟΣΑ η συζήτηση για την υιοθέτηση της “εργαλειοθήκης III”. Σημειώνεται ότι η συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εργαλειοθήκης, η νούμερο III, από τον ΟΟΣΑ, που θα αφορά σε χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικό εμπόριο και μεταποίηση. Όλα τα μέτρα και οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν “κλειδώσει” τους πρώτους μήνες του νέου έτους και θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους από το 2ο τρίμηνο του 2016. Όπως είπε ο κ. Σταθακης, “το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας θα ετοιμαστεί, μέχρι τον ερχόμενο Μάρτη, με δεδομένο ότι η οικονομία πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής, να στραφεί σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και, συγκεκριμένα, θα εστιαστεί σε επτά οκτώ κλάδους που είναι πεδία με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως αγροδιατροφή, ανανέωσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογία και καινοτομία, φαρμακοβιομηχανία, ειδικές κατηγορίες τουρισμού και ο κλάδος χημικών”. Μεταξύ άλλων είπε ότι ο αναπτυξιακός νόμος βρίσκεται στο στάδιο του προσχεδίου. Έχει ολοκληρωθείο δημόσιος διάλογος και στα άρθρα του θα ενσωματώσει μεγαλύτερη μέριμνα για τους 7 8 τομείς που έχουν μεγαλύτερη δυναμική για την οικονομία της χώρας. Για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι ενοποιείται το σύστημα κρατικών προμηθειών σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, και το νέο σύστημα φιλοδοξεί να είναι απόλυτα διαυγές, έχει ειδικές μέριμνες για μία πιο ανταγωνιστική αγορά στον τομέα των δημόσιων διαγωνισμών προς όφελος του δημοσίου και “ανοίγει” το σύστημα, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Για το άνοιγμα των επαγγελμάτων, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει τηρήσει ισορροπημένη στάση, ώστε να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν, “και περιμένουμε τη δικαστική απόφαση, για να νομοθετήσουμε για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές”. “Η προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας είναι θετική, αλλά από κοινού πρέπει να πετύχουμε μια αναπτυξιακή στροφή με επίκεντρο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με κανόνες διαφάνειας” κατέληξε ο υπουργός Οικονομίας.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 07/12/2015