Ιατρικός φάκελος, πρωτόκολλα συνταγογράφησης και νέες συσκευασίες για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης στο υπουργείο Υγείας μελέτησε συνολικά μέτρα για την περιστολή των φαρμακευτικών δαπανών
Ο περιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης με στοιχειοθετημένο τρόπο, συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, υπό τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζο.

Η επιτροπή, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την υπογραφή της απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, και τη συνεργασία της επιτροπής αυτής με την Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης για ολοκληρωμένη πολιτική ελέγχου δαπανών.

Στη σύσκεψη, συζητήθηκε επίσης η συμβολή του συνοπτικού ιστορικού ασθενή στον έλεγχο της συνταγογράφησης -και κατ’ επέκταση της φαρμακευτικής δαπάνης- και οι δυνατότητες προσαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις νέες απαιτήσεις ελέγχου για τη φαρμακευτική δαπάνη.

Σε ότι αφορά το θέμα του κόστους των φαρμάκων τελικής καταφυγής και τον τρόπο αγοράς τους, αποφασίστηκε η εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων, σύμφωνα με το νόμο.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε η απόφαση της Επιτροπής για ειδική συνεδρίαση για τη συσκευασία των φαρμάκων.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής παρατέθηκαν στοιχεία παρακολούθησης για την τρέχουσα φαρμακευτική δαπάνη και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης, όπως η πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων, η οριστικοποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου για το Σακχαρώδη Διαβήτη, με περίοδο προσαρμογής 3 μηνών και η χορήγηση κλειστών συνταγογραφούμενων οδηγιών για φάρμακα υψηλού κόστους.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής καθώς και ο Πρόεδρος του ΙΦΕΤ κ. Δημήτριος Πανταζής.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σε τακτική ημερομηνία που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Healthmag 7/8/2015