Μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Πασχάλης Αποστολίδης, μίλησε στη New Europe για τις προκλήσεις του ελληνικού φαρμακευτικού τομέα, σημειώνοντας τη δέσμευση του κλάδου να υποστηρίζει το σύστημα με επαρκή παροχή φαρμάκων και κάλεσε για ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για μια μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των ασθενών για πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα υγείας.
Συζήτησε επίσης, την επίδραση της κρίσης των προσφύγων στην φαρμακευτική βιομηχανία, τονίζοντας την κοινωνική ευθύνη του ΣΦΕΕ, καλώντας την ΕΕ να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια και να μοιραστεί το βάρος, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια τέτοια εκτεταμένη και ενδεχομένως ανεξέλεγκτη κατάσταση, η οποία σίγουρα δεν είναι Ελληνική.
New Europe: Ποια είναι η κατάσταση στον φαρμακευτικό τομέα στην Ελλάδα σήμερα;
Πασχάλης Αποστολίδης: Η βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ακραία περικοπή στις δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες συνολικά 61% από την αρχή της κρίσης (2010). Αυτό οδηγεί σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και εχθρικό για επενδύσεις από τη βιομηχανία περιβάλλον. Παρά αυτήν την αναταραχή, οι φαρμακευτικές εταιρείες όχι μόνο έχουν δείξει αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα,
αλλά αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του συστήματος υγείας σε κρίσιμες περιστάσεις (μέσω πολυάριθμων rebate και clawback). Ωστόσο, έχουμε πλέον φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Οι κλειστοί προϋπολογισμοί (λιανική και νοσοκομεία) είναι κάτω από το όριο ασφαλείας και ανεπαρκείς για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών των ασθενών. Εν τω μεταξύ, τα καθυστερούμενα του δημόσιου τομέα προς τη βιομηχανία συνέχισαν να συσσωρεύονται και παραμένουν
απλήρωτα (~ € 1.2β), χωρίς προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα για σχέδιο πληρωμής. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, θα περίμενε κανείς ότι το κράτος θα στηρίξει, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα- με εξαγωγές τοπικά παραγόμενων φαρμάκων.
Η βιομηχανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να στηρίζει το σύστημα με επαρκή εφοδιασμό φαρμάκων, αλλά η ικανότητά μας δεν είναι απεριόριστη. Περιττό να πω ότι για κάθε € 100 που δαπανώνται στον τομέα της υγείας σήμερα, τα € 31 αντλούνται απευθείας από τα ελληνικά νοικοκυριά , από την τσέπη του διαθέσιμου εισοδήματος. Η βιομηχανία συνεισφέρει με επιπλέον € 26, πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι καθόλου βιώσιμο, εκτός εάν ριζικές μεταρρυθμίσεις εφαρμόστούν αμέσως.
NE: Ποια είναι η στάση της φαρμακευτικής βιομηχανίας και ποιες λύσεις προτείνετε;
Αποστολίδης: Η «θεραπεία» για το ελληνικό σύστημα υγείας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής έχουν οριζόντιο και αποσπασματικό χαρακτήρα, λείπει μια συνεκτική στρατηγική. Οι βαθιές διαρθρωτικές
αλλαγές απαιτούν, πολιτική βούληση, πειθαρχία, σωστή σχεδίαση και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αποκτήσουν κοινωνική συναίνεση. Ο ΣΦΕΕ επιδιώκει τη θεσμική συνεργασία με το κράτος, με την υποβολή ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων πάντα διαθέσιμος να συμβάλλει με την διεθνη τεχνογνωσία του. Επιπλέον, ο ΣΦΕΕ μαζί με Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), έχουν προτείνει στην Κυβέρνηση μια σειρά από προτάσεις μεταρρύθμισης που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

New Europe 7 Μαρτίου, 2016