Φυγή στο εξωτερικό εξετάζουν εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαπιστώνει η Endeavor

Η μετανάστευση των ελληνικών επιχειρήσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Επιθυμία μεταφοράς έδρας στο εξωτερικό Ναι 23% Είναι ήδη 13% 15% ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 39% 46% 9.000 εταιρείες σκέφτονται να μεταφέρουν την έδρα τους 64% Πρόθεση παραμονής στην Ελλάδα ανά κλάδο

Λιγότερο πρόθυμες Τεχνολογία 19% Υγεία 27% Αγροτικός τομέας 81%

Περισσότερο πρόθυμες 4 T Καταναλωτικά προϊόντα 80% Λόγοι. μεταφοράς 60 φορολογική αστάθεια πρόσβαση σε κεφάλαια 51% υψηλή φορολογία

ΠΗΓΗ: ENDEAVOR GREECE

Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 9.000 επιχειρήσεις. Αυτό, μάλιστα, που αναζητούν οι επιχειρήσεις και δεν βρίσκουν στην πολύπαθη ελληνική πραγματικότητα δεν είναι μόνο ένα ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον. Φεύγουν ή σκέφτονται να φύγουν διότι επιθυμούν σταθερότητα, πρόσβαση σε κεφάλαια και λιγότερη γραφειοκρατία. Το πιο ανησυχητικό, ίσως, στοιχείο στη νέα αποκαλυπτική έρευνα της Endeavor Greece Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη φύγει, αλλά και αυτές που σκέφτονται σοβαρά να το πράξουν το επόμενο διάστημα, δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας και της υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της Endeavor Greece, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 300 επιχειρήσεων στο διάστημα 23 31 Μαρτίου, το 39% εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας του στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με αυτό που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2015, αμέσως μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των capital controls, και ανερχόταν τότε σε 23%. Με άλλα λόγια, τώρα που έκατσε ο κουρνιαχτός των δραματικών γεγονότων του περασμένου καλοκαιριού κατ παρά την υπογραφή νέας συμφωνίας χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και τη σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ. Η απαισιοδοξία αυτή αποτυπώνεται και στην έρευνα, καθώς το 56% εκτιμά ότι η κατάσταση στη χώρα δεν θα βελτιωθεί πριν από την πάροδο πέντε ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2014 ήταν μόλις 4%. Τότε το 62% των ερωτηθέντων προέβλεπε βελτίωση της κατάστασης ύστερα από δύο χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εάν ξεκινούσαν τώρα τη δραστηριότητά τους, θα έκαναν το πρώτο βήμα εξαρχής εκτός Ελλάδος. Σύμφωνα με την έρευνα της Endeavor Greece, ήδη 15% των επιχειρήσεων του δείγματος έχει μεταναστεύσει , ενώ το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιούλιο του 2015 ήταν 13%. Από αυτές που ήδη έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο εξωτερικό, το 56% δραστηριοποιείται στον κλάδο τεχνολογίας, 8% στη μεταποίηση, όπως επίσης ένα 8% σε καταναλωτικά προϊόντα, 7% στον τουρισμό, 6% παρέχουν υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, 5% πρόκειται για εταιρείες του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 4% δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας, 4% στο λιανεμπόριο. Από την άλλη, οι λιγότερο πρόθυμες να παραμείνουν στην Ελλάδα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας (27%) και οι εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας 19%. Ως βασικοί λόγοι φυγής σημειώνονται η φορολογική αστάθεια (60%), η πρόσβαση σε κεφάλαια (55%), η υψηλή φορολογία (51%) και η γραφειοκρατία (42%). Λιγότερο σημαντικοί λόγοι είναι η δυσκολία στις συναλλαγές λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων και n αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Οι παραπάνω λόγοι διαμορφώνουν στην πραγματικότητα και τον επιθυμητό προορισμό των επιχειρήσεων. Οπως επισημαίνει η Endeavor Greece, o δημοφιλέστερος προορισμός είναι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Κύπρος. Η χαμηλή φορολογία είναι όντως ο λόγος που επιλέγεται n Βουλγαρία, η συγκεκριμένη όμως χώρα δηλώθηκε μόνο από το 5%.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 06/04/2016