Με υπογραφή ΠΦΣ θα δίνεται πλέον δυνατότητα να λειτουργούν τα ηλεκτρονικά φορμακεία στη χώρα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, με σκοπό τη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα, την KYA δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια. Για την εφαρμογή της ΚΥΑ, ο ΠΦΣ θα δημιουργήσει ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση (κοινό λογότυπο) και τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 17/03/2016