Σταθεροποιήθηκαν στα 4,8 δισ τα έσοδα των φαρμακείων

Στα επίπεδα των 4,8 δισ. ευρώ σταθεροποιήθηκαν τη διετία 2015 2016 οι πωλήσεις των φαρμακείων, μετά την κάμψη που εμφάνισαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης λόγω της επιβολής των μειώσεων στις τιμές φαρμάκων και της αυξανόμενης τάσης διάθεσης φαρμάκων χαμηλότερου κόστους (γενόστνμα). Όπως διευκρινίζουν οι συντάκτες της έρευνας, η πτώση των πωλήσεων δεν οφείλεται σε χαμη λότερη επισκεψιμότητα στα φαρμακεία, αλλά κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά απόδειξη. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΕΟΦ, σύμφωνα με τα οποία οι πωλήσεις φαρμάκων σε ποσότητα την τελευταία τριετία παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση. Συγκεκριμένα, το 2015 διατέθηκαν μέσω φαρμακείων 424,3 εκατ. συσκευασίες, ενώ η μέση τιμή τεμάχιο διαμορφώθηκε σε 9,7 ευρώ, από 14 ευρώ το 2008 και 15 ευρώ το 2009.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14/03/2017