Πολυετή συμφωνία συνεργασίας υπέγραφε η Lavipharm με τονπολυεθνικό’Ομιλο Valeant. Η συμφωνία αφορά στην αποκλειστική προώθηση, διανομή και πώληση στην Ελλάδα και στην Κύπρο όλων των φαρμακοτεχνικώνμορφών του γνωστού και καταξιωμένου αναλγητικού Algon της Lavipharm από τη Valeant Pharma Swiss Hellas, ελληνική θυγατρική του Ομίλου Valeant. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλοςτης Lavipharm, Τάνια Βρανοπούλου, τόνισε: Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας απόφασης να επικεντρωθούμε στον τομέα τωνδιαδερμικώνσυστη μάτωνχορήγησης φαρμάκων, όπου η Lavipharm κατέχει παραδοσιακά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ισχυρή παρουσία διεθνώς, η συνεργασία μας με τη ValeantYia το Algon ισχυροποιεί τη θέση μας στον χώρο των OTC και ιδιαίτερα σε αυτόντων αναλγητικών. Η πολυετής εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα της Valeant Pharma Swiss Hellas, μιαςδυναμικήςκαι επιτυχημένης φαρμακευτικής εταιρείας, αποτέλεσαν τους πυλώνες για την υπογραφή της συμφωνίας.
ΑΞΙΑ 14/11/2015