Μέσω πρωτοκόλλων παραγωγής
Σωστή προσέγγιση της δαπάνης και της αποζημίωσης των φαρμάκων και πρωτόκολλα παραγωγής στην ανάλωση φαρμάκων προτείνει ως λύση για τη συγκράτηση κόστους αγοράς φαρμάκων ο Δρ. θεόδωρος Κοματάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, μιλώντας στο συνέδριο Νοσοκομείο και Νοσοκομειακό Φάρμακο που διοργάνωσε το Health Daily. Τόνισε ότι η συνολική νοσοκομειακή δαπάνη έφτασε το 1,5 δισ. ευρώ το 2015 και αυξήθηκε και το 2016. Eπίσηs αυξήθηκε η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και ως ποσοστό της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης το 2016 κατά 38% από αύξηση της τάξης του 30% το 2015. Όταν θεσπίστηκε το μέτρο του νοσοκομειακό clawback, αποφασίστηκαν οι καταβολές να γίνονται σε εξαμηνιαία βάση για να λειτουργήσει το μέτρο και περισταλτικά στο επόμενο εξάμηνο, γεγονός που αποτυπώθηκε με clawback α’ εξαμήνου 99 εκατ. ευρώ και β’ εξαμήνου, στα 51,8 εκατ. ευρώ. Συμπερασματικά ο κ. Κοματάς πρότεινε συγκράτηση του κόστους αγοράς φαρμάκων μέσω πρωτοκόλλων παραγωγής, χρηστή διαχείριση φαρμάκων και η προσέγγιση του όγκου αναφοράς με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες και όχι το ΑΕΠ.

HEALTH DAILY 09/06/2017