Σε αναζήτηση για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκεται ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, καθηγητής στατιστικολόγος Σωτήρης Μπερσίμης. Ο κ. Μπερσι’μης θέτει ως μείζονα προτεραιότητα της θητείας του την εύρεση καινούργιων πηγών χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, καθώς πρέπει να βρεθεί άμεσα αντίδοτο για την υποχρηματοδότηση του οργανισμού και η αύξηση της σχετικής δημόσιας δαπάνης δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. Στις άμεσες προτεραιότητες του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ενέταξε την επένδυση στην υψηλη ιατρική τεχνολογία και την καινοτομία, γνωρίζοντας καλά από την ερευνητική δραστηριότητά του ότι μπορούν να αποδώσουν καρπούς αφενός σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. αφετέρου σε δημοσιονομικό επίπεδο, προσφέροντας λύση στη χρηματοδοτική ασφυξία. Η εισαγωγή της καινοτομίας στον χώρο της υγείας είτε μέσω ιατρικών θεραπειών στην αιχμή της τεχνολογιάς είτε μέσω καινοτόμων φορμακευτικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τους οικονομολόγους της υγείας, συνδυάζει την προσφορά υψηλής ποιότητας θεραπευτικών υπηρεσιών με την οικονομία χρηματοδοτικών πόρων, καθώς εξοικονομεί στο σύστημα υγείας πόρους από τη μικρότερη ανάγκη για νοσηλεία και τον περιορισμό της πολυφορμακίας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει η συζήτηση για την ανάγκη επένδυσης της χώρας στην έρευνα και καινοτομία γενικότερα.
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 17/11/2015