Το φάρμακο είναι ένας τομέας που απασχολεί εντόνως την ηγεσία του υπουργείου Υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εχουν συγκροτηθεί επιτροπές επί επιτροπών, οι οποίες συνεδριάζουν από καιρού εις καιρόν και προτού προλάβουν να ολοκληρώσουν και να καταθέσουν τα πορίσματά τους δημιουργούνται άλλες. Στις περισσότερες εξ αυτών συμμετέχουν οι ίδιοι άνθρωποι, ως εκπρόσωποι συγκεκριμένων φορέων, προεδρεύουν όμως διαφορετικοί σε καθεμία απ” αυτές. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση των προτάσεων του ΕΟΠΥΥ για τη φαρμακευτική πoλιτική, και ενώ είχαν προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι συνεδριάσεις άλλων επιτροπών και υποεπιτροπών για το ίδιο θέμα, συγκροτήθηκε και νέα Ομάδα Εργασίας του υπουργείου Υγείας νια τον αποτελεσματικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα . Η συγκεκριμένη Ομάδα, στην οποία προεδρεύει ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ. Ηλίας Γιαννόγλου, συνεδρίασε δύο φορές την περασμένη εβδομάδα: τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Αυτές τις δύο ημέρες θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα για έναν μήνα, οπότε αναμένεται να εκδοθεί πόρισμα. Ηδη ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κώστας Λουράντος εξέφρασε την επιφύλαξη ότι συνήθως οι εππρο πές γίνονται για να μη γίνει τίποτε , για να λάβει την εξής διαβεβαίωση από τον , υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Παύλο Πολάκη και τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννη Μπα σκόzο συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση της Δευτέρας: Το συγκεκριμένο πόρισμα θα νομοθετηθεί .

Μάλιστα, ο κ Πολάκης φέρεται να συνέστησε στα μέλη της Ομάδας Εργασίας να πάρουν ως βάση τα 11 σημεία της πρότασης του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη που έχουν ήδη κατατεθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΠΥΥ έχει υποβάλει μία σειρά προτάσεων στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας με στόχο τον περιορισμό της δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Συγκεκριμένα έχει προτείνει μεταξύ άλλων: Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για τη διαπραγμάτευση των τιμών των φαρμάκων χωρίς τη παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Θα προτιμώνται τα τρία τέσσερα σκευάσματα που θα δίνουν τη μεγαλύτερη έκπτωση, θα δίδεται όμως η δυνατότητα και σε εκείνους που δεν επιλέγονται να συμμετάσχουν με τη χαμηλότερη τιμή που θα έχει κλειδώσει . Η λιανική τιμή στο φαρμακείο δεν πρόκειται να επηρεάζεται, αφού η έκπτωση που θα δίδεται θα επιστρέφεται υπό τη μορφή rebate. Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες και δη σε αυτές που παρουσιάζουν  τη μεγαλύτερη κατανάλωση και απορροφούν τη μεγαλύτερη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Ανάμεσα στις πρώτες κατηγορίες που καλύπτουν το 50% της συνολικής δημόσιας εξωνοσοκομειακής δαπάνης είναι οι στατίνες, τα αντιδιαβητικά, τα αντιπηκτικά, οι ιντερ φερόνες, τα φάρμακα για την άνοια, τα ανοσοκατασταλτικά και οι ερυθροποιητίνες. Ελέγχους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω ενσωμάτωσης νέων οδηγιών (έλεγχος των εμβαλαγγίων). Εκτέλεση των συνταγών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από τους γιατρούς, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή κατανάλωση φαρμάκων. Με αυτό το μέτρο έχει υπολογιστεί ότι θα περιοριστεί το clawback κατά 8%-10%. Το συγκεκριμένο μέτρο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 15 Οκτωβρίου. Ανασχεδιασμό του συστήματος rebate. Ενοποίηση των rebates. Η μείωση θα είναι αντίστοιχη της αύξησης του όγκου των πωλήσεων. Ανάπτυξη οικονομικών συμφωνιών με κλειστούς προϋπολογισμούς για τις κατηγορίες φαρμάκων με τη μεγαλύτερη δαπάνη που προαναφέρθηκαν. Εφαρμογή jumbo clusters ανά θεραπευτικά ισοδύναμα και όχι ανά δραστική ουσία, θα ομαδοποιηθούν τα φάρμακα όχι με βάση τη δραστική αλλά τη θεραπευτική τους αξία και την περιεκτικότητα.

Τροποποίηση κριτηρίων αποζημίωσης της θετικής λίστας.

Ενα άλλο θέμα που συζητείται εντόνως τον τελευταίο καιρό σε συσκέψεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με αρμόδιους φορείς είναι ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης). Δεν είναι λίγοι αυτοί που της έχουν βγάλει κόκκινη κάρτα μετά τα λάθη και τις παραλείψεις τόσο στις τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων τον περασμένο Φεβρουάριο όσο και στην ηλεκτρονική συ νταγογράφηση προσφάτως, προτείνοντας την εφαρμογή του αντίστοιχου συστήματος από τον ΕΟΠΥΥ.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16/10/2016