Δημιουργεί περεταίρω αντιδράσεις

Ως ήττα χαρακτήρισε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών στην γειτονική Ιταλία, ο Giovanni della Cioppa, Vice President, Head of R&D Centre Italy GSK, σε χθεσινή συνέντευξη τύπου με θέμα το χαρτοφυλάκιο εμβολίων ms eiaipeias. Σύμφωνα με τον κ. della Cioppa, η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού, είναι πιθανό να οδηγήσει σε περεταίρω αντιδράσει και δεν είναι η κατάλληλη απάντηση στο αντιεμβολιαστικό κίνημα των γονέων, παρότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες στην Ιταλία αποτελούσε αναγκαιότητα. Το ζήτημα του αντιεμβολιαστικού κινήματος είναι μάλλον συναισθηματικό και χρήζει ανάλογης αντιμετώπισης, είπε ο κ. della Cioppa, tov zovtos ότι αυτό που πρέπει να γίνει κυρίου από τους αρμόδιους φορείς αλλά και τα μέσα ενημέρωσης είναι να βοηθήσουν τους γονείς που αντιδρούν στα εμβόλια να κατανοήσουν ότι θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία των παιδιών τους εάν δεν τα εμβολιάζουν και όχι το αντίθετο. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου εμβολίων της GSK, ο κ. della Cioppa δήλωσε ότι αφορούν στην ενοποίηση του παιδιατρικού και εφηβικού χαρτοφυλακίου εμβολίων, την ολοκλήρωση του χαρτοφυλακίου εμβολίων για τους ηλικιωμένους, την παροχή νέου χαρτοφυλακίου εμβολίων που θα αφορά τον μητρικό εμβολιασμό και την ανακάλυψη και δημιουργία ανατρεπτικού, ως προς τα δεδομένα, χαρτοφυλακίου εμβολίων (ΧΑΠ, Πρωτεΐνη στρεπτόκοκκου, Ψευδομονάδα, θεραπευτικό HBV).

HEALTH DAILY 07/06/2017