“Παράθυρα” περιλαμβάνει το νομοσχέδιο κατά της διαφθοράς του γερμανικού υπουργικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα ιατρικά συνέδρια που οργανώνονται από τη φαρμακευτική βιομηχανία να υπονομεύουν τους στόχους του νόμου, ανέφερε την περασμένη Τετάρτη η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η τελευταία έκδοση του νομοσχεδίου θα συνεχίσει να επιτρέπει ιατρικά σεμινάρια από φαρμακευτικές εταιρείες. Παρότι οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται από τις ενώσεις γιατρών, η Handelsblatt υποστήριξε ότι είναι «ύποπτες» για φαρμακευτικές με φάρμακα συγκεκριμένων κατηγοριών να αναφέρονται στις καλύτερες πρακτικές για θεραπεία στο συγκεκριμένο τομέα. Το νομοσχέδιο αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, οι γιατροί απαιτείται να διατηρούν τις ιατρικές τους δεξιότητες και να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις και ότι προς το παρόν δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση. Ταυτόχρονα όμως, παρατήρησε και έλλειψη προστασίας στην προτεινόμενη νομοθεσία για την έμμεση επιρροή των γιατρών από φαρμακευτικές εταιρείες. Το υπό εξέταση σχέδιο νομου για πάταξη της διαφθοράς περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση μεταξύ γιατρών και φαρμακευτικών και εισάγει μια διάταξη που καταργεί την εξαίρεση για τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, έτσι ώστε να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την αποδοχή δωροδοκιών. Η τελική μορφή του νομοσχεδίου έχει οριστεί να περάσει αυτό το μήνα, σύμφωνα με την Handelsblatt.

8 Ιουλίου 2015 APM Health Europe News – www.apmhealtheurope.com