Με ποσοστό 64,11 % επικράτησε η παράταξη του Κ. Θεοδοσιάδη στις εκλογές του ΦΣΘ, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Eπίσης η παράταξη του προέδρου του ΦΣΘ εκλέγει 8 σε σύνολο 12, αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο με ποσοστό 65,2%, ενώ 2 εκλέγει η ΚΙΝΕΦ και από 1 ο ανεξάρτητος υποψήφιος και η Αυτόνομη Παρέμβαση.

HEALTH DAILY 01/12/2016