Αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της κοινής υπουργικής απόφασης, που αλλάζει πλήρως και απορυθμίζει το μέχρι σήμερα ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων προς όφελος των μονοπωλίων, κατέθεσαν χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής. Στο σκεπτικό των αιτήσεων που κατατέθηκαν εκ μέρους του ΠΦΣ από το νομικό σύμβουλο Ηλία Δημητρέλλο και το δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταν τίνου και από τη νομική σύμβουλο του ΦΣΑ Σοφία Αγγέλου αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη ΚΥΑ είναι ευθέως αντισυνταγματική και αντίθετη με το ενω σιακό κεκτημένο (Ενωσιακό Δίκαιο, νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΕΕ). Το ΣτΕ με σειρά αποφάσεων του (228 2014 η πλέον πρόσφατη) έχει δεχτεί ότι τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις αλλά ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζονται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση. Επιπλέον το ΔΕΕ (αποφάσεις C 171 07, C 172 07 και C 531 06) εκτός των άλλων έχει δεχτεί ότι ο περιορισμός της ιδιοκτησίας των φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς διασφαλίζει την ανεξαρτησία των φαρμακευτικών υπηρεσιών και αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων. Στο μεταξύ με ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς δηλώνει ότι οι πολλαπλές ασάφειες, οι αντιφάσεις των διατάξεων, η καταστρατήγηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και δεοντολογίας και οι παραλείψεις βασικών κανόνων λειτουργίας των φαρμακείων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της ΚΥΑ, η οποία είναι προφανές ότι συντάχθηκε υπό καθεστώς βεβιασμένων απαιτήσεων.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 04/11/2015