Στην ελληνική αγορά φαρμάκου δραστηριοποιείται ήδη μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Αν και ο εξεταζόμενος Kλάδος απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από εισαγωγικές επιχειρήσεις, η συνεισφορά της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας παραμένει σημαντική.
Η αξία των εγχωρίως παραγομένων φαρμάκων αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5% την περίοδο 2002-2010, ενώ την επόμενη διετία σημειώθηκε υποχώρηση. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προσαρμόστηκε γρήγορα στις νέες συνθήκες (αυξανόμενη ζήτηση για γενόσημα φάρμακα, εξαγωγές, κτλ), με αποτέλεσμα να ανακάμψει. Ωστόσο, οι συνεχεις ανατιμολογήσεις φαρμάκων είχαν σαν συνέπεια το 2014 η αξία των παραγόμενων φαρμάκων να μειωθεί ξανά, κατά 10.7%. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς φαρμάκου κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,1 %. Η μείωση των τιμών τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς (σε όρους άξιας). Συγκεκριμένα, την περίοδο 2010 2014, η αξία ins εγχώριας αγοράς φαρμάκων υποχώρησε με μέσο ετήσιο ρυθμό 5.8% (σωρευτική μείωση μεγαλύτερη του 30%). Η πτωτική τάση επικράτησε στην αγορά (σε όρους άξιας) και το 2015. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), το 2014 διατέθηκαν 493,2 εκατ. συσκευασίες φαρμάκων, έναντι αντίστοιχων 484,6 εκατ. συσκευασιών το προηγούμενο έτος.
Ο Kλάδος στην Ευρωπαϊκή- Διεθνή Αγορά
Σύμφωνα με στοιχεία της IMS Health, οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκου παγκοσμίως εκτιμώνται σε $ 1.100 δισ. περίπου το 2014, από $989 δισ. το 2013. Το μεγαλύτερο μερίδιο καλύπτει η αγορά των ΗΠΑ (37%) και ακολουθούν εκείνες της Ασίας Αυστραλίας (29%) και της Ευρώπης (αφορά τις Γερμανία. Ηνωμένο Βασίλειο. Γαλλία. Ισπανία και Ιταλία) με ποσοστό 24%. Η αγορά των γενόσημων φαρμάκων παρουσιάζει σημαντική ενίσχυση τα τελευταία χρόνια, και εκτιμάται ότι ανήλθε σε $385 δισ. περίπου το 2014 (35% επί της συνολικής αγοράς), ενώ το 2016 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα $430 δισ. Σύμφωνο με τον κλαδικό φορέα European Federation Of Pharmaceutical Industries & Associations (EFPIA). π ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκου (σε τιμές χονδρικής) εκτιμάται σε 181 δισ. το 2014 (ετήσια αύξηση 2.4%). Η αξία των παραγόμενων φαρμάκων στην Ε.Ε. των 28 χωρών μαζί με τη Νορβηγία και την Ελβετία εκτιμάται σε 220 δισ. το 2014. Στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη αγορά φαρμάκου εμφανίζει π Γαλλία και η Γερμανία, με 26.7 δισ. και 26.96 δισ. αντίστοιχα.
Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου
Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά ομαδοποιημενος ισολογισμός του κλάδου, βάσει δειγματος 54 εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία τόσο για το 2013, όσο και για το 2014. Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτουν τα εξης: Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος περιορίστηκε κατά 4.7% το 2014/ 13 και διαμορφώθηκε σε 2.811.4 εκατ. Η μεταβολή οφείλεται στη μείωση τόσο των απαιτήσεων όσο και των αποθεμάτων. Τα ίδια κεφάλαια criions μειώθηκαν, κατά 9.3% το ίδιο διάστημα. Οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρέωσεις κατέγραψαν πτώση το 2014 (κατά 40% περίπου). Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (κατά 5.9%). Οι συνολικές πωλήσεις των 54 επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκαν σε 3.199.5 εκατ. το 2014. μειωμένες σχεδόν κατά 1.5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. ενώ τα συνολικά μικτό κέρδη ήταν ελάχιστα αυξημένα. Το λειτουργικό αποτέλεσμα υποχώρησε το 2014 ( 8.4%), παρά τη σημειωθείσα συρρίκνωση των χρηματο-οικονομικών δαπανών. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος εμφάνισε δραστική επιδείνωση (κατά 72.4%) το 2014 – 2013. εξέλιξη στην οποία καθοριστικός παράγοντας ήταν η πτώση των μη λειτουργικών εσόδων την ίδια περίοδο.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 24/04/2016