ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ
Κατάλογος με 40 δραστικές ουσίες, με βάση τις οποίες αλλάζει το καθεστώς διάθεσης. Ποια είναι τα σκευάσματα και οι ουσίες που θα διατίθενται εκτός φαρμακείων

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ του ΕΟΦ περιλαμβάνονται πολύ εμπορικές κατηγορίες φαρμάκων, τα οποία σήμερα συνταγογραφούνται αλλά δεν αποζημιώνονται από τα Ταμεία 1ο πρώτο βήμα για την πώληση φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ έγινε χθες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού ανάρτησε κατάλογο με 40 δραστικές ουσίες με βάση τις οποίες θα γίνει η απελευθέρωση του καθεστώτος διάθεσης. Με αίτηση των εταιρειών τα σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες θα μπορούν να βγαίνουν από τον καταλογο μη συνταγραφσύμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και να εντάσσονται στα φάρμακα γενικής χρήσης (ΓΕΔΙΦΑ). Η αλλαγή του καταλόγου θα επιτρέψει στις ετα ρειες να διαθέτουν τα σκευάσματα και εκτός φαρμακείων, όπως έχει δεαμευθεί n χώρα μας έναντι των δανειστών. Για τον σκοπό αυτό έχει περιληφθεί το άρθρο 68 στον Νόμο 4319/2016, ενώ έχει εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση (51194) τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΦ, ο καταλογος που δημοσιεύθηκε χθες είναϊ ενδεικτικός, καθώς περιλαμβάνει μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασι’ες εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, των οποίων ο τρόπος διάθεσης μπορεί να αλλάξει. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι να μπορούν να μετονομαστούν από φαρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, σε φαρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή-γενική διάθεση. Με βάση τον προτεινόμενο από τον ΕΟΦ κατάλογο καλούνται οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να καταθέσουν στον Οργανισμό αιτήσεις τροποποίησης τρόπου διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων. Μπορούν, επίσης, να υποβαλουν σχετικές αιτήσεις τροποποίησης και για φαρμακευτικά προϊόντα δραστικών ουοιών εκτός καταλόγου, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος νόμου.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις τροποποίησης της διάθεσης σκευασμάτων

 

Εμπορικές κατηγορίες.

Στον καταλογο του ΕΟΦ περιλαμβάνονται πολύ εμπορικές κατηγορίες φαρμάκων, τα οποία σήμερα συνταγογραφούνται, αλλά δεν αποζημιώνονται από τα Ταμεία (ΜΗΣΥΦΑ). Μεταξύ αυτών είναι η παρακεταμόλη, την οποία περιέχουν πολλά γνωστά αναλγητικά φαρμσκα, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ που περιέχεται στη γνωστή σε όλους ασπιρίνη και το σαλικυλικό οξύ που περιέχεται σε προϊόντα για την ακμή. Περιλαμβάνονται, επίσης, δραστικές ουσιες που περιέχονται σε φαρμσκα κατά της οστεοπόρωσης, αντιόξινα προϊόντα, αντισηπτικά της στοματικής κοιλότητας, καθαρτικά, συμπληρώματα διατροφής, σκευάαματα κατά του επιχείλισυ έρπητος, προϊόντα κατότης τσχυκαρ δίας και για την αντιμετώπιση δηγμάτων εντόμων.

Για να ξεκινήσει n διάθεση των εν λόγω προϊόντων από καταστήματα εκτός φαρμακείων θα πρέπει να ολοκληρωθεί n σύνταξη του οριστικού καταλόγου με βάση εκείνον που αναρτήθηκε χθες και να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση. Θα πρέπει, επίσης, να απελευθερωθούν οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ, κατι το οποίο αναμένεται να συμβεί από την 1 η Ιανουαρίου 2017. Η επιλογή των ΓΕΔΙΦΑ έγινε από τον ΕΟΦ έπειτα από αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους: είναι μη συνταγογραφούμενα, αντιμετωπίζοαν συμπτώματα εύκολης αυτοδιάγνωσης, τα οποία δεν συγχέονται με αλλη, η οδηγία του δοσολογικσύ σχήματος είναι απλή και οι αλληλεπιδράσεις με άλλες συχνά χορηγούμενες θεραπείες είναι ελάχιστες. Δεν πρέπει, επίσης, να χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης και διακίνησης, οι συσκευασίες τους να είναι μικρές και η συνολική ποσότητα του φαρμάκου να μην ξεπερνά δόση που να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του λήπτη. Για τα εν λόγω σκευάσματα δεν πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρούς κινδύνους από τη μακροχρόνια χρήση τους.

ΕΘΝΟΣ 04/11/2016