Προκειμένου, να αποσοβηθεί ο ορατός κίνδυνος μιας μεγάλης κρίσης στην Υγεία, ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει προς την Πολιτεία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προτεραιοτήτων για ένα “Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία”. Μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις περιγράφονται οι δομικές αλλαγές στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η χώρα, αλλά και δίνονται πειστικά επιχειρήματα για τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας ώστε να επιτευχθεί αύξηση των κονδυλίων. Παράλληλα, αυτό το Σχέδιο προτεραιοτήτων αποτυπώνει και τα βασικά αιτήματα του Κλάδου προς την κυβέρνηση, καθώς είναι προφανές ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς Φαρμάκου είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας. Σύσσωμος ο Κλάδος ζητά από την Κυβέρνηση και το Κράτος να δράσει με τον τρόπο που αρμόζει στα επείγοντα, πλέον, ζητήματα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, κορωνίδα της οποίας αποτελεί η ολοένα αυξανόμενη συνεργασία των ελληνικών και διεθνών φαρμακευτικών εταιριών. Συγκεκριμένα προτείνει τα εξής: 1. Θεσμοθέτηση ειδικού κονδυλίου για ανασφάλιστους και πρόσφυγες και εξαίρεση του κόστους των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη. 2. Σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρίες. Μόνο για το 2015 οι οφειλές αυτές εκτιμώνται στα 1,2 δισ. ευρώ. 3. Ελεγχόμενο clawback μέσω της επιβολής πλαφόν, απλοποίηση του συστήματος υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 4. Έλεγχος του όγκου της συνταγογράφησης και απλοποίηση του μοντέλου τιμολόγησης. Πάγια θέση του ΣΦΕΕ να ορίζεται ως χαμηλότερη τιμή τόσο για τα εντός πατέντας (on patent), όσο και για τα εκτός πατέντας (offpatent) φαρμακευτικά προϊόντα ο μέσος όρος των 3 χαμηλότερων τιμών που ισχύουν στην Ε.Ε. 5. Προτάσεις και θέσεις για τη στήριξη και ενίσχυση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, αποσκοπώντας στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης. Στόχος είναι να τριπλασιαστούν οι εισροές κονδυλίων για Κλινικές Μελέτες από τα 80 εκατ. ευρώ στα 240 εκατ. ευρώ.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  22/03/2016