Κόφτη στις καταναλωτικές τους δαπάνες έβαλαν πέρυσι τα νοικοκυριά, υπό το βάρος της κρίσης και της συρρίκνωσης των εισοδημάτων. Με βάση έρευνα που διεξήγαγε n Ελληνική Στατιστική Αρχή σε 6.150 νοικοκυριά στο σύνολο της χώρας, η μέση μηνιαία δαπάνη ανήλθε σε 1.419,57 ευρώ και ήταν μειωμένη κατά 2,8% ή περίπου 41 ευρώ σε σήγκριση με το 2014. Την ίδια ώρα ο κίνδυνος φτώχειας περιορίστηκε κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2014, στο 19,7% του πληθυσμου της χώρας, αντί του 20,6% που είχε καταγραφεί το 2014, ενώ σε τρέχουσες τιμές, οι μεγαλύτερες περικοπές αφορούσαν στις δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά (πτώση της αξίας κατά 8,6% σε σχέ ση με το 2014), για εκπαίδευση με μείωση 8,1%, ενώ πτωτικά κινήθηκε η αξία της δαπάνης και για τα είδη διατροφής κατά 2,2%. Σε κάθε περίπτωση, το καταναλωτικό πρότυπο του 2015 δεν διέφερε αισθητά σε σχέση με εκείνο του 2014: Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορούσε το 2015, σε είδη διατροφής (20,7%). Ακολούθησαν οι κατηγορίες της στέγασης (13,3%), οι μεταφορές (12,8%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο 3,3%. Μεγαλύτερη μείωση στη μέση δαπάνη νοικοκυριών σε τρέχουσες τιμές, σε σχέση με το 2014, καταγράφεται στη μεταδευτερσβάθμια εκπαίδευση (20,2%) και στις οικιακές συσκευές (15,1%), ενώ μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωματια (19,3%) και στη νοσοκομειακή περίθαλψη (12,3%). Στις δαπάνες στα είδη διατροφής, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2014) παρατηρείται μείωση, σε τρέχουσες τιμές, για καφέ, τσάι και κακάο (7%), μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων και λσχανικών (5,3%), γαλακτοκομικά προϊόντα και αβγό (5%), αλεύρι, ψωμί και δημητριακά (4,6%), κρέας (3,7%), ψάρια (2%), ενώ παρατηρείται αύξηση για τα λοιπά είδη διαστροφής (24%). Στα χρόνια της κρίσης, δηλαδή την περίοδο 2010 2015, τσ μεγαλύτερο μερίδιο του οικογενειακού προϋπολογισμού αφορά σε είδη διατροφής και κυμαίνεται από 18% το 2010 έως 20,7% το 2015 (Πίνακας 3). Την ίδια περίοδο, συνεχής είναι n μείωση των δαπανών για διαρκή αγαθά, ως ποσοστό επί του οικογενειακού προϋπολογισμού, από 6,7% το2010σε4,7%τσ2015,καθώςκαι για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες από 10,4%το2010σε9%το 2015. Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.189,50 ευρώ μηνιαίως, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές 1.493,67 ευρώ. Από την έρευνα προκύπτει επίσης πως η μέση μείωση της καταναλωτικής δαπάνης ήταν 2,8%, αλλά σε νοικοκυριά που ο κύριος υπεύθυνος ήταν αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς n πτώση ανήλθε στο 3,4% και σε νοικοκυριά με κύριο υπεύθυνο μισθωτό καταγράφηκε υποχώρηση 3%. Στα νοικοκυριά με υπεύθυνο, άτομο που είναι στην ανεργία η πτώση ανήλθε στο 3,2% και για τους αυτοαπασχολούμενους με μισθωτούς n πτώση διαμορφώθηκε στο 2,3%. Τα νοικοκυριά διαθέτουν: Τηλεόραση έγχρωμη σε ποσοστό, 99,6%, κινητό τηλέφωνο σε ποσοστό 90,1%, σταθερό τπλέφωνο σε ποσοστό 87,4%, επιβατηγό αυτοκίνητο IX (66%), προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (65,5%), δεύτερη κατοικία (16,6%), ενώ σε ποσοστό 39,8% χρησιμοποιούν κεντρική θέρμανση ως βασική πηγή θέρμανσης. Σε σχέση με τα καταναλωτικά πρότυπα στην Ευρώπη, σε Ελλάδα, Ιταλία και Βουλγαρία το σχετικά μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών (τρέχουσες τιμές) του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής. Τα πρότυπα διαφέρουν για τις Δανία, Ιστιανία και Νορβηγία, όπου καταγράφονται ως υψηλότερες οι δαπάνες που αφορούν στη στέγαση, ενώ για τη Βρετανία σι δαπάνες στις μεταφορές. Οι δαπάνες για εκπαίδευση κυμαίνονται από 0,2% του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών στη Νορβηγία έως 3,3% στην Ελλάδα. Παραλληλα, η Ελλάδα και n Βουλγαρία καταγράφουν τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη γιατην υγεία, 7,5% και 6,5%του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αντίστοιχα.
ΕΘΝΟΣ 06/10/2016