Την άμεση σύσταση επιτροπής για τη διαπραγμάτευση των τιμών καινοτόμων φαρμάκων αποφάσισε, κατά την πρώτη συνεδρίαση της, η εθνική επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφη σης. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στα φάρμακα και η προστασία των οικονομικών πόρων του δημοσίου. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δαπανών για την υγεία, το υπουργείο Υγείας θέτει στο επίκεντρο των δράσεών του την εφαρμογή μιας ορθής τιμολογιακής πολιτικής και ενός μηχανισμού εποπτείας της τιμολόγησης φαρμάκων. Παράγοντες του υπουργείου εκτιμούν ότι σημαντικά έσοδα θα εξασφαλίσει στο κράτος και η άμεση αναπροσαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ από 6,5% σε 6%. Παράλληλα, η εθνική επιτροπή θα συστήσει και δύο ομάδες εργασίας, που θα δραστηριοποιούνται στο πεδίο της φαρμακευτικής δαπάνης και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης αντίστοιχα. Αναφορικά με την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων συντα γογράφησης, προτεραιότητα έχει δοθεί τόσο στον προσδιορισμό των κατάλληλων SPC φίλτρων (φίλτρα στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος) όσο και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη συσκευασία των φαρμάκων, τον έλεγχο κατανάλωσης ανά ΑΜΚΑ και την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των σχετικών με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα δεδομένων. Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, που προήδρευσε της συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΠΕΔΥ, ΗΔΙΚΑ ΑΕ και ΕΣΥ), κάλεσε τους συμμετέχοντες να εργαστούν εντατικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στα φάρμακα και η προστασία των οικονομικών πόρων του δημοσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 23/07/2015