Επίσημα πλέον το rebate και clawback για τις φαρμακευτικές εταιρείες, όπως υπολογίζει ο ΕΟΠΥΥ, θα φτάσει φέτος στα 744 εκατ. ευρώ, ένα ποσό ιδιαίτερα μεγάλο το οποίο επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των εταιρειών.
Ειδικότερα, με βάση τη 10η αναθεώρηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το πρώτο εξάμηνο, το rebate το οποίο επιβαρύνει τις πωλήσεις των φαρμακευτικών προς τα φαρμακεία διαμορφώθηκε στα 149,8 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα το clawback έφτασε στα 216,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, η διοίκηση εκτιμά για το β’ εξάμηνο 153,6 εκατ. ευρώ rebate και 225 εκατ. ευρώ για clawback. Εάν τώρα σε αυτό προστεθεί και η εκτίμηση για clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, η συνολική επιβάρυνση δείχνει όντως να παγιώνεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ!

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 24/10/2016