Οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις προτίθενται να επενδύσουν σε υπάρχουσες ή και νέες μονάδες, αν το θεσμικό πλαίσιο σταθεροποιηθεί
Ανάπτυξη δύο εξειδικευμένων παραγωγικών μονάδων, αλλά και σημαντικές επενδύσεις στις ήδη υπάρχουσες φαρμακευτικές βιομηχανίες μπορεί να περιλαμβάνει το νέο επενδυτικό πλάνο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, που αναμένεται να καταρτισθεί ως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Προϋπόθεση για τις επενδύσεις αυτές, αποτελούν η θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, αλλά και η θεσμοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει σταθερότητα στην επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, όχι μόνο σε ότι αφορά τη φαρμακευτική νομοθεσία, αλλά και την φορολογική, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του www.healthmag.gr, κατά τη χθεσινή σύσκεψη οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Οικονομίας και Υγείας δεσμεύθηκαν όχι μόνο να άρουν τα εμπόδια που έχουν δημιουργήσει οι έλεγχοι κεφαλαίων σε ότι αφορά τις εκταμιεύσεις πόρων από το ΕΣΠΑ για προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και να προωθήσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε ορισμένα έργα που παρουσιάζουν δυσκολίες στην απορροφητικότητά τους να προλάβουν τις προθεσμίες ως το τέλος του έτους.

Όλα αυτά θα συμβούν μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα έρθει στη Βουλή, στις αρχές Φθινοπώρου.

Ταυτόχρονα, θα προωθηθούν και νέες δράσεις μέσω του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

Σε ότι αφορά την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ήδη διαθέτει 27 υπερσύγχρονα εργοστάσια που κάνουν χρήση τεχνολογίας αιχμής και διατηρούν εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου. Απασχολεί 11.000 εργαζόμενους (το 60% της απασχόλησης του κλάδου) και 800 εξειδικευμένους επιστήμονες σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις των ελληνικών φαρμακευτικών υπολογίζονται ετησίως σε 30 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 80 ερευνητικών προγραμμάτων, καινοτομιών μικρής κλίμακας -(incremental innovation), ενώ την τελευταία 10ετία, έχουν γίνει συνολικές επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ σε πάγια και έρευνα.

Οι Ελληνικές φαρμακευτικές πραγματοποιούν εξαγωγές σε 85 χώρες, ύστερα από ελέγχους και εγκρίσεις από οργανισμούς φαρμάκου του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σταθερά στην πρώτη τριάδα των εξαγωγών της χώρας. Ταυτόχρονα διατηρούν περισσότερα από 100 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με μελέτες της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας σχετικά με την ενίσχυση της χρήσης επωνύμων γενοσήμων, διαπιστώνεται ότι σε περίπτωση αύξησης του μεριδίου αγοράς στο 35% από 18% που είναι σήμερα, το σύστημα θα εξοικονομούσε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να διοχετευθεί στην κάλυψη της πραγματικής καινοτομίας.

Ταυτόχρονα, από πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ διαπιστώνεται ότι η επιλογή εγχωρίως παραγομένων γενοσήμων θα είχε πολλαπλά οφέλη, όπως για παράδειγμα έσοδα από φορολόγηση, παράβολα, εισφορές, ενίσχυση της απασχόλησης (τουλάχιστον 2.000 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα τριετίας) και δημιουργία προστιθέμενης αξίας που επανεπενδύεται στη χώρα, καθώς για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε ελληνικό φάρμακο, το ΑΕΠ ενισχύεται κατά 3,42 ευρώ.

www.healthmag.gr