Στο 40% της συνταγογράφησης θα πρέπει να ανέλθει μεσοοταθμικά η διείσδυση των γενοσήμων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όπως προκύπτει από τη νέα στοχοθεσία του ΕΟΠΥΥ, με την οποία επιχειρείται να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη, η οποία, τον περασμένο Σεπτέμβριο υπερέβη τις εκτιμήσεις κατά 29 εκατ. ευρώ. Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι σε περίπτωση απόκλισης προς τις προ αναφερόμενες διατάξεις το θέμα θα παραπέμπεται σε επιτροπή ιατρών αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα συνεκτιμούν εν προκειμένω τις συνθήκες συνταγογράφησης προτού κινηθεί η διαδικασία κλήσης του γιατρού για παροχή εξηγήσεων. Η δυνατότητα εξαίρεσης από το πλαφόν επιπλέον κατηγοριών ασθενών και ειδικών κατηγοριών γιατρών, με απόφαση προέδρου ΕΟΠΥΥ, ωστόσο, παραμένει.

ΑΥΓΗ 17/11/2015