Υπογράφηκε η ΚΥΑ Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με την οποία εγκρίνεται η θετική Λίστα των φαρμάκων που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, δημοσιεύθηκε xθες το ΦΕΚ με τη θετική Λίστα. Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών τιμών σε ορισμένα πρωτότυπα και off patent φάρμακα οδήγησε σε οριακή αύξηση του ποσού που πληρώνουν οι ασθενεις πέραν της συμμετοχής τους. Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα μαζί με τη θετική λίστα υπογράφηκε τροποποίηση παλαιότερα Υπουργικής Απόφασης, στην οποία αναφέρεται ότι το ποσό που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 50 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα . Με την τροποποίηση της ΥΑ το παραπάνω ποσό μειώνεται στα 20 ευρώ.

Την πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από την ελάφρυνση των ασφαλισμένων θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ. Με την παρέμβαση αυτή διασφαλίζεται ότι για πρώτη φορά η μεσοσταθμική μείωση της τιμής των φαρμάκων με τη νέα τιμολόγηση συνεπάγεται και μείωση της επιβάρυνσης των ασφαλισμένων. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, να έχουν αισθητά μειωμένη συμμετοχή στη δαπάνη επιλέγοντας αξιόπιστο γενόσημο.
HEALTH DAILY 17/02/2016