ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ πριν από.το 2012 ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν τη σύσταση του από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης που μετέχουν σε αυτόν. Τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Εργασίας αναμένεται να ανακοινώσουν τρόπους ρύθμισης των εν λόγω οφειλών το αμέσως επόμενο διάστημα. Μέσα στον μήνα, ο ΕΟΠΥΥ θα προσχωρήσει σε εκταμίευση σημαντικών ποσών, προκειμένου να μει ‘ ώσει καιτις πιο πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Οι πληρωμές αφορούν φαρμακευτικές επιχειρήσεις και άλλους παρό χους, ενώ θα καταβληθούν και πάνω από 166 εκατομμύρια στα δημόσια νοσοκομεία. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς το σύνολο των παροχών του αγγίζουν το 1,7 δισ. ευρώ, ενώ στον ΕΟΠΥΥ οφείλονται 1,8 δισ. από τα ασφαλιστικά Ταμεία. Πρόκειται για εισφορές του κλάδου Υγείας, τις οποίες δεν αποδίδουν κανονικά στον Οργανισμό, καθώς λόγω κρίσης τα έσοδα τους επαρκούν οριακά για τις συντάξεις. Το θέμα των χρεών αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς εκτός της οικονομικής επίπτωσης κρατάει ανοικτά μέτωπα με μεγάλες επαγγελματικές ομάδες. Η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ κατήγγειλε χθες πως μόνο το 10% των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό γιατρών έχουν εξοφληθεί για τις επισκέψεις Μαρτίου. Με επιστολή της προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), η πρόεδρος της ENI ΕΟΠΥΥ Αννα Μαστοράκου χαρακτηρίζει την κατάσταση άκρως απογοητευτική , επισημαίνοντας πως από χθες οι γιατροί πραγματοποιούν επίσχεση προς τον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την κ. Μαστοράκου, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα η εκκαθάριση χιλιάδων πράξεων και επισκέψεων. Συγκεκριμένα, δεν έχουν εκκαθαριστεί 3.2 Oυποβολές επισκέψεων. Σε 1.700 επισκέψεις, διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα ταυτοποίησης και συσχέτισης του ψηφιοποιημένου φυσικού παραπεμπτικού με το ηλεκτρονικό στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

ΕΘΝΟΣ 02/09/2016