ΤΑ ΧΡΕΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Έρχονται λουκέτα από το κούρεμα μέσω του clawback που φτάνει το 40% 50%

Σε μεγάλο ασθενή του συστήματος υγείας της χώρας έχει εξελιχθεί ο ΕΟΠΥΥ δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε όσους συναλλάσσονται μαζί του. Τα δυσθεώρητα πια χρέη του Οργανισμού τα οποία ανέρχονται σε 1,74 δισ. στραγγαλίζουν τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας όσο και τους 9 εκατομμύρια ασφαλισμένους του. Ιδιαίτερα το 2016 προιωνίζεται μια πολύ δύσκολη χρονιά για τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές. Παράλληλα, οι ιδιώτες πά ροχοι υπηρεσιών υγείας δηλώνουν ότι αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν το κούρεμα μέσω του clawback, το οποίο φτάνει το 40% 50% του συνολικού κόστους, προειδοποιώντας για επερχόμενα λουκέτα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο συνωστισμό ασφαλισμένων στο ΕΣΥ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία στις τέσσερις γενικές ιδιωτικές κλινικές έβαλε λουκέτο την τελευταία πενταετία λόγω κρίσης. Ειδικότερα, από τις 190 μικρές και μεσαίες ιδιωτικές κλινικές, άνω των 40 έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω της στροφής των Ελλήνων στα δημόσια νοσοκομεία και της έλλειψης ρευστότητας. Μόνον στον Ευαγγελισμό , τη ναυαρχίδα του ΕΣΥ, από το 2012 έως το 2015 αυξήθηκαν κατά 12% οι εισαγωγές για νοσηλεία: από 50.000 σε 56.000 πέρυσι. Όσο για τους υπόλοιπους πα ρόχους του ΕΟΠΥΥ, έχουν λαμβάνειν ακόμα τα χρωστούμενα 2006 2011, δηλαδή του διαστήματος πριν από την ίδρυση του Οργανισμού.

ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, Γρηγόρη Σαραφιανό, για το 2015 ο ΕΟΠΥΥ έχει εξοφλήσει εννέα μήνες προς τις ιδιωτικές κλινικές, έναντι έξι μηνών που θα έπρεπε να πληρώσει βάσει του κλειστού προϋπολογισμού για νοσηλείες ασφαλισμένων σε γενικές ιδιωτικές κλινικές. Αυτός ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ, όταν οι απαιτήσεις των κλινικών ξεπέρασαν πέρυσι τα 400 εκατ. ευρώ. Και κάθε υπέρβαση από τον προϋπολογισμό πρέπει να παρακρατείται ως clawback από τον ΕΟΠΥΥ. Ο λόγος για τον οποίο το 2015 ο ΕΟΠΥΥ πλήρωσε περισσότερους μήνες δεν είναι ότι έγινε αίφνης γενναιόδωρος ή ότι καταργήθηκε το clawback. Απλά μεταθέτει το πρόβλημα για το μέλλον. Σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα στον νόμο 4368 2016 (παράλληλο πρόγραμμα), δίνεται στον ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα συμψηφισμού του ποσού της επιστροφής που οφείλει η κάθε κλινική (clawback) με τις υποβολές λογαριασμών επόμενων ετών. Έτσι, αυτά που πληρώνονται επι πλέον του κλειστού προϋπολογισμού οι κλινικές θα παρακρατηθούν από επόμενα έτη και οι ίδιοι οι κλινικάρχες εκτιμούν ότι η λυπητερή θα έρθει το 2017…

Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Την ίδια στιγμή, μέχρι τα τέλη φεβρουαρίου η πολιτεία χρωστούσε μόνο στην φαρμακοβιομηχανία 1,3 δια. ευρώ την ώρα που απαιτούσε την πληρωμή rebate και clawback. Το τελευταίο μάλιστα, παρότι θεωρείται “άδικο μέτρο” ακόμα και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσί πρα, όχι μόνο επιβάλλεται αλλά δεσμεύει και τις πληρωμές των τελευταίων. Η απώλεια θέσεων εργασίας τόσο στο χώρο της ιδιωτικής υγείας όσο και στον κλάδο των φαρμακευτικών εταιριών ξεπερνά το 30% ενώ οι οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις ανέρχο νται σε ποσό σχεδόν διπλάσιο ποσό από το Δεκέμβριο του 2014 που ήταν 790 εκατ. ευρώ . Παράλληλα, υπολογίζεται πως αυξήθηκαν κατά 45% τα ποσά που καταβάλλουν οι εταιρίες από την επιβολή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) και των υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebates): από 428 εκατ. ευρώ το 2014, πέρσι ξεπέρασαν τα 620 εκατ. Όπως τονίζουν οι επιχειρήσεις μάλιστα, η έλλειψη ελέγχου και εφαρμογής διαρθρωτικών μέτρων, σε συνδυασμό με τη συνεχώς μειούμενη φαρ μακευτική δαπάνη απειλούν τους ασθενείς και δημιουργούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι ενδεικτικό πως μόνο ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής στα νοσοκομεία (επιβολή νοσοκομειακού clawback), εκτιμάται πως θα επιβαρύνει φέτος κατά 190 εκατ. επιπλέον τον κλάδο, με αποτέλεσμα η φαρμακοβιομηχανία να καλύπτει σήμερα ουσιαστικά το 1 3 της συνολικής δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Όσον αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων, το προβλεπόμενο κονδύλι είναι 302.000.000 ευρώ, ενώ για τις πληρωμές των ιδιωτικών κλινικών είναι 235.000.000 ευρώ. Οι προμηθευτές της Υγείας μιλούν για τεράστια συρρίκνωση της δραστηριότητάς τους εξαιτίας των χρεών του ΕΟΠΥΥ, των δημόσιων νοσοκομείων και των μόνιμων καθυστερήσεων στις πληρωμές από το Δημόσιο. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στην αγορά της περίθαλψης είναι ότι το 90% των διαγνωστικών κέντρων δηλώνει πως αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του. Το… μάρμαρο, φυσικά, εκτός από τους ιδιώτες παρόχους το πληρώνουν οι ασφαλισμένοι, που είδαν τη συμμετοχή τους να αυξάνεται, να μπαίνει πλαφόν σε επισκέψεις σε γιατρούς και εξετάσεις, να εξαφανίζονται φθηνά σκευάσματα και να υποκαθίστανται από ακριβότερες θεραπείες. Προς αναζήτηση νέων πόρων Σε αναζήτηση νέων πόρων για τον ΕΟΠΥΥ, πέραν της κρατικής χρηματοδότησης και των ασφαλιστικών εισφορών, είναι το υπουργείο Υγείας. Θα δίνεται στον ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα να αξιοποιήσει δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογρά φησης που τηρεί γι’ αυτόν η ΗΔΙΚΑ, τα οποία και θα διαθέτει προς τρίτους (πανεπιστημιακά ιδρύματα εξωτερικού, εταιρίες ερευνών κ.ά.) έναντι αντιτίμου, να αξιοποιεί ηλεκτρονικές εφαρμογές σχετι κές με την υγεία που αναπτύσσει για τον ιστότοπότου, ακόμη και να έχει έσοδα από διαφημίσεις στην ιοτοσελίδα ή σε έντυπά του. Ειδικότερα, προβλέπεται απόφαση σύμφωνα με την οποία πόροι του Οργανισμού είναι και έσοδα από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, της περιουσίας του Οργανισμού, των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί γι αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, εφαρμογών σχετικών με την υγεία, οι οποίες θα αναπτυχθούν στον ιστάτοπο του οργανισμού ή σε διασυνδεόμενους ιστοτό πους, του σήματος του Οργανισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παροχών υγείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ελέγχους δαπανών υγείας, την αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα υλικά του οργανισμού κ.ά.

DEAL NEWS 01/04/2016