Παντού στην Υγεία περικοπές και φτώχεια, αλλά στον ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και τους συνεχείς ελέγχους στη συνταγογράφηση. Συγκεκριμένα, το πρώτο 3μηνο του έτους δείχνει ότι κανείς σχεδόν από τους προϋπολογισμούς του 2017 δεν πρόκειται να τηρηθεί. Aναφερόμαστε τόσο στα φάρμακα, όσο στις διαγνωστικές εξετάσεις και άλλες παροχές. Άλλωστε η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, το πρωί είναι το προηγούμενο έτος. Όπως ξέφυγαν οι προϋπολογισμοί το 2016, έτσι φαίνεται ότι θα συμβεί και φέ τος και ουδείς σώφρον δεν περιμένει κάτι άλλο. Η φαρμακευτική δαπάνη κινείται μέχρι στιγμής με υπέρβαση που αγγίζει το 25% όπως πέρσι ενώ γύρω στο 15% είναι η υπέρβαση στις διαγνωστι κές εξετάσεις. Το… μάρμαρο βέβαια θα το πληρώ σουν και πάλι οι πάροχοι του Οργανισμού μέσω του clawback καθώς αυτή είναι η φιλοσοφία του μέτρου: Επιστροφή στο ασφαλιστικό σύστημα της υπέρβασης του προϋπολογισμού! Από την άλλη πλευρά βέβαια, υπάρ χει πάντα στο τραπέζι η μνημονιακή μας δέσμευση για μείωση του clawback στην φαρμακοβιομηχανία που δεν μπορεί να αγνοήσει η κυβέρνηση. Και επειδή άλλωστε θα το μειώσει, νομοθέτησε τα αβάσταχτα μέτρα του τελευταίου νομοσχεδίου για 25% επιπρόσθετο rebate στα νέα καινοτόμα φάρμακα. Μέχρι αυτή την στιγμή πάντως, η υπέρβαση στην φαρμακευτική δαπάνη κινείται στα ίδια επίπεδα αγγίζοντας τα 122 εκατ. ευρώ. Τελικά, για όλο το έτος όλοι αναμένουν να φτάσει και ίσως να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ όπως άλλωστε συνέβη και το 2016. Αλλά και η υπέρβαση στον προϋπο λογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων (αν και κατά πολύ μικρότερη) φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ για το πρώτο 3μηνο του τρέχοντος έτους και όλα δείχνουν ότι ο κλειστός προϋπολογισμός των 82 εκατ. για την τριμηνία αυτή έφτασε αισίως τα 90 εκατ. όπως άλλωστε ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους πάροχους ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης. Τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), άκουσαν την είδηση χωρίς έκπληξη αλλά και με τον ίδιο προβλημα τισμό που είχαν και πέρσι τέτοια εποχή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, μην ξε χνιόμαστε… Οι πάροχοι δεν πληρώνο νται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους πριν γίνει εκκαθάριση. Ως γνωστόν, το clawback του δευτέρου εξαμήνου του 2016 θα συμψηφιστεί με τις απαιτή σεις των παρόχων του μηνός Ιουνίου του 2017. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟ ΠΥΥ, ο Δεκέμβριος του 2016 έχει στο μεγαλύτερο μέρος του εκκαθαριστεί και προχωρεί η οριστικοποίηση των απαιτή σεων, οι οποίες θα συμψηφιστούν με το clawback του πρώτου εξαμήνου του ιδί ου έτους.

DAILY PHARMANEWS 31/05/2017