Προβλέπουν ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του Οργανισμού αλλά και στον έλεγχο της κατανάλωσης φαρμάκων με στόχο τη μείωση των clawback και rebate

Πρόταση επτά σημείων που θα εξοικονομούσε το 10% της φαρμακευτικής δαπάνης αν οι λύσεις εφαρμόζονταν από φέτος, έχει καταθέσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Στόχος των προτάσεων είναι η εισαγωγή μέτρων που θα ελέγχουν τη φαρμακευτική δαπάνη μεν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα όμως, ότι οι ασθενείς θα παίρνουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Παράλληλα, προβλέπουν αναμόρφωση στη διοικητική οργάνωση του ΕΟΠΥΥ με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του Οργανισμού μετά την καθολική ψηφιοποίηση της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Healthmag.gr, οι προτάσεις αυτές αφορούν τα εξής:

1. Rebate. Στην πρόταση για ενοποίηση των 9 υπαρχόντων rebate σε ένα, η λύση που επιχειρείται να δοθεί από τον ΕΟΠΥΥ δεν στηρίζεται σε κατηγορίες και κλιμάκωση των ποσοστών από τις πωλήσεις ανά κατηγορία, αλλά σε μια συνάρτηση, βάσει της οποίας το ποσοστό του rebate θα αυξάνεται ανάλογα με τις πωλήσεις, ακόμη και για ένα κουτί παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό αίρεται η αδικία του να πληρώνουν το ίδιο ποσοστό φαρμακευτικές που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία ποσοστού, όμως η πρώτη να υπάγεται σε αυτό με τα χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων, σε αντίθεση με την τελευταία που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα του αντίστοιχου επιπέδου πωλήσεων.

2. Clawback. Η πρόταση εδώ, αίρει τον ενιαίο προϋπολογισμό για τη φαρμακευτική δαπάνη που έχει οριστεί για φέτος στο 1,945 δισ. ευρώ. Αντίθετα, εδώ προβλέπεται κατηγοριοποίηση των φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία και εισαγωγή κλειστού προϋπολογισμού ανά κατηγορία. Το clawback θα επιβάλλεται εφόσον υπάρχει υπέρβαση στον κλειστό προϋπολογισμό της κατηγορίας, όπως θα έχει οριστεί.

3. Νέος υπολογισμός της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην παρακολούθηση της δαπάνης και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος, βάσει του οποίου θα υπάρξουν αναγκαστικά διαφοροποιήσεις στις θεραπευτικές κατηγορίες όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.

4. Γενόσημα. Ενίσχυση της χρήσης των γενοσήμων, που εξάλλου αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, με τους στόχους που έχουν τεθεί. Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται συγκεκριμένη στοχοθεσία ανάλογα με τις απαιτήσεις εξοικονόμησης, ανάλογα και με τους δείκτες νοσηρότητας που παρουσιάζονται στον πληθυσμό.

5. Παρεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα προβλέπεται αναβάθμιση της ΚΜΕΣ, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση φαρμάκων του κάθε ασθενή – ασφαλισμένου, ανάλογα με τη συνταγογράφηση που του έχει γίνει. Ιδίως σε ότι αφορά χρόνιες παθήσεις, στις τρίμηνες συνταγές θα λαμβάνεται υπόψιν η ποσότητα φαρμάκων που έχει πάρει ο ασθενής και θα περικόπτονται τα κουτιά των φαρμάκων, εφόσον υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί ο ασθενής από τα φάρμακα που περισσεύουν ανάλογα με τις συσκευασίες που έχουν συνταγογραφηθεί. Στην ίδια κατεύθυνση θα ελέγχεται η συνταγογράφηση του γιατρού, σε σχέση με το ICD – 10 (την κατηγοριοποίηση δηλαδή των ασθενειών) και θα δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτές θα μπορούν να παρακαμφθούν από το γιατρό, ο οποίος όμως θα πρέπει να αιτιολογήσει την παράκαμψη αυτή.

6. Προτάσεις προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, μέσω των εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ σε αυτήν. Ο στόχος είναι να επεκταθούν οι συμβάσεις με τους προμηθευτές του οργανισμού και σε ότι αφορά τις παροχές σε είδος (διαπραγμάτευση για προμήθεια ορθοπεδικών μέσων, γυαλιών οράσεως κλπ). Στο ίδιο σημείο προτείνεται η ενίσχυση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με προσωπικό, καθώς σε άλλες χώρες, οι αντίστοιχες επιτροπές λειτουργούν ως οργανισμοί με προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

7. Σύστημα παρακολούθησης των δαπανών του ΕΟΠΥΥ με έλεγχο των παρόχων υγείας σε πραγματικό χρόνο (real time έλεγχος) κυρίως σε ότι αφορά τις ιατρικές – διαγνωστικές εξετάσεις, εισαγωγές ασθενών για νοσηλεία κλπ. Για το θέμα όμως αυτό, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για την οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν έχει δώσει ακόμη το “πράσινο φως”.

Healthmag.gr 03/08/2016