Σιην αυξημένη ζήτηση των εμβολίων κοκκύτη παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τη μείωση της παραγωγής λόγω των αυστηρότερων ποιοτικών ελέγχων, οφείλεται η έλλειψη των εμβολίων που σημειώνεται τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Συγκεκριμένα, τα εμβόλια Tetravac & Infanrix Tetra (τετρα δύναμα εμβόλια έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη και πολιομυελίτιδας) και το εμβόλιο Infanrix IPV HIB (πενταδύναμο εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, πολιομυελίτιδας και αιμόφι λου ινφλουένζας τύπου b) παρουσιάζουν έλλειψη. Το πενταδύναμο εμβόλιο Pentavac παρουσιάζει καθυστέρηση στην παράδοση, η οποία αναμέ νεται να αποκατασταθεί μετά το τέλος Οκτωβρίου. Στην αγορά κυκλοφορούν κανο νικά τα εξαδύναμα εμβόλια Infanrix Hexa & Hexyon (εξαδύναμο εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, πολιομυελίτιδας, αιμόφι λου ινφλουένζας τύπου b και ηπατίτιδας Β), καθώς και το Boostrix Polio Οσον αφορά στα λοιπά εμβόλια, η έλλειψη του Varilrix (εμβόλιο ανεμοβλογιάς) καλύπτεται από το Varivax, καθώς και η έλλειψη του Havrix (εμβόλιο έναντι ηπατίτιδας Α) καλύπτεται από το Vaqta, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε η έκτακτη εισαγωγή για 25.000 δόσεις Havrix. Επιπλέον, ο ΕΟΦ έχει ήδη προβεί στην απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών συνδυασμένων εμβολίων που περιέχουν αντιγόνα κοκκύτη, προκειμένου να διασφαλισθεί η επάρκεια. Τέλος, ο ΕΟΦ δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για συνεχή πληροφόρηση επί της διάθεσης των εμβολίων, δεδομένης της αδυναμίας της ασφαλούς πρόβλεψης για το μέλλον.

ΑΥΓΗ 07/10/2015