Έναν ακόμη (χαλαρό) πονοκέφαλο προκαλεί στις φαρμακευτικές ο ΕΟΦ, ο οποίος με εντολή που δίνει στις εταιρείες ζητεί σχεδόν καθημερινή αναλυτική ενημέρωση για τις πωλήσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων, κίνηση η οποία σίγουρα είναι προς τη θετική κατεύθυνση στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος ” που επιδιώκεται στην αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων. Ειδικότερα, ο ΕΟΦ στο πλαίσιο της βελτίωσης της παρακολούθησης της επάρκειας των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, και σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο (real’time), ζητεί από την 1η Απριλίου λεπτομερειακά στοιχεία πωλήσεων όπως ημερομηνία τιμολόγησης, barcode, ποσότητα, τιμή κ.λπ. Ολα αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 30/03/2016