Χαμογελούν οι φαρμακοποιοί με τις αναφορές του υπουργείου Υγείας για τον ρόλο που μπορούν να έχουν με βάση το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Όπως σημειώνουν, η ενσωμάτωση των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικής δαπάνης νια την πολιτεία και συντελεί στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και των άλλων δομών περίθαλψης με προφανή τα θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι το 90% των εμβολιασμών των αντιγριπικών εμβολίων γίνονται στα φαρμακεία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι ασθενείς θα μετέβαιναν στις δομές υγείας.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 20/04/2017