ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ με σημαντικές ελλείψεις όχι μόνο σε φάρμακα αλλά και σε… φαρμακοποιούς στα δημόσια νοσοκομεία είναι η Ελλάδα. Σε σύνολο 100 νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) εργάζο νται μόνο 250 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, δηλαδή ένας φαρμακοποιός αντιστοιχεί σε 270 κλίνες. Για 50 νομαρχιακά νοσοκομεία υπάρχει μόνο ένας φαρμακοποιός στο καθέ να από αυτά. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε χθες για το νοσοκομειακό φάρμακο η Δέσποινα Μα κριδάκη. πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ). Οι ελλείψεις των φαρμάκων που δημιουρ γούν πολλαπλά εμπόδια στη θεραπεία των ασθενών επιβεβαιώνονται και από την Πολιτεία διά στόματος της προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Κατερίνας Αντωνίου. Υπάρχει έλλειψη παλαιών αλλά χρήσιμων φαρμάκων στην αγορά. Ενα μέτρο είναι ο περιορισμός των παράλληλων εξαγω γών. Βασική προϋπόθεση η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικά για τα νοσοκομεία θα βγει συγκεκριμένη εγκύκλιος, η οποία θα αναρ τηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ . Η κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι ο εξορθολογισμός των δαπανών αποτελεί προτεραιότητα , και συμπλήρωσε ότι τα ΦΥΚ (ασ. φάρμακα υψηλού κόστους) είναι φάρμακα που ακολουθούν τις κεντρικές ευρωπαϊκές εγκρίσεις και πρέπει να μεριμνήσουμε για το σωστό χρόνο έγκρισης αυτών των φαρμάκων από τον ΕΟΦ, διευκολύνοντας τις διαδικασίες . Το 80% των ελλείψεων στα νοσοκομεία οφείλεται σε προβλήματα παραγωγής, κα θώς πολλά από τα φάρμακα παράγονται μόνο από έναν παραγωγό, σύμφωνα με τον Δημήτριο Πανταζή, διευθύνοντα σύμβουλο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). Ενα πολύ χρήσιμο παράδειγμα για τη φαρμακευτική πολιτική δόθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου: Η εμπειρία της Ισπανίας, μιας χώρας με οικονομική κρίση, όπως είναι η Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε o αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ισπανικού Φαρμακευτικού Συνδέσμου Farmaindustria, Javier Urzay, με τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων, κατόρθωσαν να μειώσουν σημαντικά τις μέρες αναμονής για πληρωμές των προμηθευτών και των παρόχων υγείας, από 600 το 2012 σε 143 το 2015. Στην Ελλά δα οι καθυστερήσεις πληρωμών είναι στις Evas φαρμακοποιός αντιστοιχεί σε 270 κλίνες, ενώ για 50 νομαρχιακά νοσοκομεία υπάρχει μόνο vas φαρμακοποιός στο καθένα 320 ημέρες, σχεδόν ένα χρόνο δηλαδή. Ο κ. Urzay ανέδειξε, επίσης, τη σημασία των ελι νικών μελετών, αναφέροντας ότι μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των πόρων για τις θεραπείες, στη χρηματοδότηση των νοσοκο μείων και συνεπώς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσοκομειακού φαρμάκου. Η χώρα μας παραμένει ουραγός στις κλινικές μελέτες με μόλις 80 εκατ. ευρώ το χρόνο. Οι Γερμανοί προσελκύουν 6 δια ευρώ, οι Βελγοι 2,5 δισ. ευρώ και οι Ισπανοί ένα δισ. ευρώ. Επιπλέον, το Βελγιο το 2009 είχε 599 εγκεκριμένες κλινικές μελέτες, η Τσεχία 269, ενώ η Ελλάδα το 2010 είχε μόλις 79!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 24/02/2016