Οι δυσκολίες στις τραπεζικές συναλλαγές τις οδηγούν να ζητήσουν αντικατάσταση των μισών επιταγών με νεώτερες που θα λήγουν ένα μήνα αργότερα
Και την πόρτα των φαρμακαποθηκών “χτύπησε” η έλλειψη ρευστότητας, μέσω των capital controls, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τις φαρμακοβιομηχανίες.

Η δυσκολία με τις τραπεζικές συναλλαγές και τη ροή των πληρωμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας οδήγησε την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκών (ΠΣΦ) κ. Ειρήνη Μαρκάκη και τον γενικό γραμματέα του Συλλόγου κ. Θεόδ. Σκυλακάκη, να στείλουν επιστολές προς τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), για τη διευθέτηση του προβλήματος.

Οι φαρμακαποθήκες ζητούν παράταση στην πληρωμή της μισής οφειλής τους για ένα μήνα με αντικατάσταση των επιταγών που έχουν εκδοθεί, με νεώτερες που θα έχουν ημερομηνία πληρωμής ένα μήνα μετά, καθώς στην εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα αναμενόταν μερική πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τους προς τον ΣΦΕΕ, οι εκπρόσωποι των φαρμακαποθηκών αναφέρουν τα εξής:

“Λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, των ελέγχων κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα μας και της επί μακρόν μη λειτουργίας των τραπεζών, αιτούμεθα τα ακόλουθα και παρακαλούμε να διαβιβάσετε στα μέλη σας:
1. Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των μελών μας, έως και 31.7.2015, να καταβάλουμε το 50% των οφειλών μας άμεσα και το υπόλοιπο 50% με επιταγές ενός μηνός.
2. Παρακαλούμε αποκλειστικά και μόνο για την παρούσα περίπτωση τα πιστωτικά μας όρια να προσαρμοστούν ανάλογα με το αίτημα.
Επισημαίνουμε το κατεπείγον του ζητήματος διότι το οκταήμερο λήγει την επόμενη Δευτέρα 27/7/2015. Για τούτο παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας”.

Στην αντίστοιχη επιστολή προς την ΠΕΦ και τον πρόεδρό της Θ. Τρύφων, οι εκπρόσωποι των φαρμακαποθηκών ζήτησαν να καλύψουν το 50% των υποχρεώσεών τους και το υπόλοιπο 50% να δοθεί περιθώριο μηνός για εξόφληση, με αντικατάσταση ορισμένων επιταγών, από αντίστοιχες ισόποσες που θα λήγουν ένα μήνα μετά.

Αντίστοιχο αίτημα είχαν θέσει οι φαρμακαποθήκες και την προηγούμενη εβδομάδα, με επιστολή τους ενόψει ανοίγματος των τραπεζών, με την οποία ζητούσαν την κατανόηση των φαρμακευτικών για τη διευθέτηση σωρευμένων οφειλών. Ζητούσαν ακόμη, να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα – ενός μηνός τουλάχιστον- για να ρυθμίσουν οι αποθήκες τις εκκρεμούσες υποχρεώσεις προς τη βιομηχανία, σημειώνοντας ότι “σε τούτες τις κρίσιμες στιγμές και παρά τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που όλοι βιώνουμε, η μόνη διέξοδος είναι η αλληλοκατανόηση και αλληλοσυμπαράσταση”.

www.healthmag.gr