Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Πασχάλης Αποστολίδης επισημαίνει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο για τις εταιρείες του κλάδου
H ορθολογική χρηματοδότηση του συστήματος, ώστε να μη δημιουργούνται αρρυθμίες που κοστίζουν ακριβά πάνω απ’ όλα στον ασθενή, πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελ λάδος κ. Πασχάλη Αποστολίδη. 0 πρόεδρος του ΣΦΕΕ εκφράζει την ανάγκη ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του ελέγχου των δαπανών Υγείας και σε άλλα κέντρα κόστους εκτός φαρμάκου τα οποία αποτελούν το 85% του συνολικού προϋπολογισμού της Υγείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σημειώνει μπορεί να εξοικονομηθεί 1 δισ. ευρώ από τα νοσοκομεία της χώρας. Ο κ. Αποστολίδης τονίζει ότι η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία μας και είναι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με επενδύσεις στον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου.

Ποιες κατά τη γνώμη σας θα πρέ πει να είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης από την πλευρά του φαρμάκου, προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας;

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι ουσιαστικές αλλαγές για ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα απαιτούν τη συνεννόηση και τη συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία του, με γρήγορα και ισορροπημένα βήματα. Εφαρμόζοντας άμεσα γενναίες δομικές αλλαγές για την εξυγίανση του συστήματος υγείας ώστε αυτό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Αρχικά, το ζήτημα της ορθολογικής χρηματοδότησης του συστήματος, ώστε να μη δημιουργούνται κενά και αρρυθμίες, που κοστίζουν ακριβά πάνω απ’ όλα στον ασθενή όταν βρεθεί στη στιγμή που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Με προτεραιότητα την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μειώνοντας το μεγάλο κόστος της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης από το σύστημα υγείας, δίνοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε αξιόπιστα και αποτελεσματικά φάρμακα. Δεύτερον είναι η αξιοποίηση τρόπων που αναβαθμίζουν τις παροχές Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, χωρίς να επιβαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό και χωρίς μειώσεις μισθών ή απολύσεις. Αλλωστε, όπως επιβεβαιώνουν και πρόσφατες μελέτες, ο έλεγχος των δαπανών Υγείας και σε άλλα κέντρα κόστους εκτός φαρμάκου , τα οποία μάλιστα αποτελούν το 85% του συνολικού προϋπολογισμού της Υγείας, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας εξοικονομώντας 1 δισ. από τα νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον, η εκπόνηση κλινικών μελετών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, όπου η Πολιτεία με σύμμαχο τις φαρμακευτικές εταιρείες μπορεί να επιτύχει ακόμη και τον τριπλασιασμό των κλινικών μελετών στην Ελλάδα ως το 2017. Τρίτον, για να μη δυσχεραίνεται η ανατροφοδότηση της αλυσίδας και να ξέρουμε όλοι πού βρισκόμαστε, είναι το ζήτημα της ρύθμισης των χρεών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συνέπεια .

Το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες παράγουν και συσκευάζουν μέχρι και το $ο% τον φαρμάκων τους κατ’ όγκο σε εγχώριες εταιρειες καταδεικνύει τις παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν, λέει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης

Τελευταία υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο εμπορικής λειτουργίας δύο πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών. Πιστεύετε ότι απειλείται η βιωσιμότητα του κλάδου εν γένει στην Ελλάδα;

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε πως ο κλάδος πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες έχει υποστεί πολύ μεγάλες πιέσεις αυτά τα χρό νια από την ασταθή και υπερβολική φορολόγηση, μέσω των διαφόρων αναγκαστικών επιπλέον εκπτώσεων και επιστροφών οι οποίες επιβάλλονται (rebates και clawback), που έφτασαν τα 550 εκατ. ευρώ το 2014, την ίδια στιγμή μάλιστα που συνεχίζουν να συσσωρεύονται οι οφειλές του Δημοσίου προς τις φαρμακευ τικές εταιρείες. Ωστόσο ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές σταθή καμε στο πλευρό της Πολιτείας και της κοινωνίας και με τρόπο ενιαίο προσπαθήσαμε οι όποιοι κραδασμοί να επηρεάσουν το λιγότερο δυνατό τους ασθενείς. Για τον κλάδο μας η ηθική δέσμευση απέναντι σε αυτούς είναι κεντρική και διαχρονική αξία στη λειτουργία μας. Ομως το ζητούμενο για κανέναν εμπλεκόμενο στο σύστημα Υγείας δεν πρέπει να είναι να λειτουργεί στα όρια των αντοχών του. Αργά ή γρήγορα αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και στην επάρκεια των υπηρεσιών Υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες. Γι αυτόν ακρι βώς τον λόγο πρέπει να λυθούν από την πλευρά της Πολιτείας τα μείζονα θέματα, ώστε να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε προς το καλύτερο. Να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και βιώοιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο τόσο πολυεθνικές όσο και ελληνικές εταιρείες μπορούν να επενδύσουν στην έρευνα και στην παραγωγή με ακόμη μεγαλύτερες δυνάμεις .

Δίκαιο σύστημα τιμολόγησης

Οι αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων είναι συνεχείς. Ποια είναι η θέση του ΣΦΕΕ όσον αφορά την τιμολόγηση φαρμάκων;

Η θέση του ΣΦΕΕ έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό και όλα τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την επιχειρηματολογία μας, η οποία επικεντρώνεται στο να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία, με υπευθυνότητα, συνέπεια και με στρατηγικό άξονα την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος Υγείας προς όφελος των ασθενών. Πάγια θέση του ΣΦΕΕ ως προς την τιμολόγηση είναι η τήρηση του μέσου όρου των τριών χαμηλοτέρων τιμών των χωρών της EE για όλα τα φάρμακα. Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου σταθερού, διαφανούς, απλού και αξιόπιστου πλαισίου τιμολόγησης που θα αποφεύγει την πολυπλοκότητα και σπατάλη πόρων στη διαδικασία ανατιμολόγησης, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες χώρες της EE Κω σε αυτή την προσπάθεια είμαστε στο πλευρό της Πολιτείας με προτάσεις και λύσεις για έ καιο σύστημα τιμολόγησης .  Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι διαφαινόμενες αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση στις βιομηχανίες αυτές. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η πολιτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το υπουργείο για να προστατέψει έναν τόσο δυναμικό κλάδο Εχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα θα έλεγα πως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία μας. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με επενδύσεις στον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου. Η συνέργεια του τοπικού με τον δΊεθνή επιχειρηματικό πα()άγο ντα διαμορφώνει μια ισχυρή ενιαία φαρμακοβιομηχανία με ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία τόσο στο πεδίο της Υγείας όσο και στον χώρο της ανάπτυξης. Ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εγγυάται την απρόσκοπτη δια σύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις διεθνείς φαρμακευτικές εξελίξεις. Τρανή απόδειξη αυτού το γεγονός ότι οι πολυεθνικές εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ παράγουν και συσκευάζουν ως και το 40% των φαρμάκων τους κατ’ όγκο σε εγχώριες εταιρεί ες καταδεικνύει τις δυνατότητες της παραγωγικής δραστηριότητας σε ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχείρημα τικό περιβάλλον. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η Πολιτεία βγάζει από τη μέση τα μεγάλα εμπόδια, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον και τη γραφειοκρατία, τα οποία αποθαρρύνουν όσους θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στην Ελλάδα .

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 18/10/2015