Λανθασμένα έχει υπολογισθεί η αναγκαία δημόσια φαρμακευτική δαπάνη και, γι’αυτό, η υπέρβασή της βρίσκεται πλέον εκτός ελέγχου, δηλώνει μεταξύ άλλων σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Πασχάλης Αποστολίδης, σε συνέντευξή του στο DailyPharmaNews.gr και κάνει λόγο για στρέβλωση της φυσιολογικής λειτουργίας στη διακίνηση του φαρμάκου στη χώρα μας, ενώ επισημαίνει ότι ο ΣΦΕΕ αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος.

Κύριε πρόεδρε, το clawback επί της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το 2016 διαμορφώνεται σε δυσθεώρητα ύψη! Υπάρχει χρόνος, νομίζετε, αλλά και τρόποι προκειμένου τώρα να προλάβει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να περιορίσει αυτό το μέγεθος μέχρι το τέλος του 2016;

Η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι εκτός ελέγχου, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία δεν επαρκεί και προφανώς έχει υπολογιστεί εσφαλμένα. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (clawback) των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ έχει αυξηθεί κατά 42.3% από το αντίστοιχο του 2015. Ταυτόχρονα, το νεοεισαχθέν νοσοκομειακό clawback ανέρχεται, στο πρώτο εξάμηνο του 2016, στο 41% της δαπάνης (δηλαδή 4 στα 10 φάρμακα δίνονται δωρεάν από τις φαρμακευτικές εταιρίες). Έχοντας έναν κλειστό προϋπολογισμό για τη φαρμακευτική δαπάνη στα 1,945 δις. μειωμένο κατά 60% σε σχέση με τα επίπεδα προ κρίσης σε συνθήκες αυξημένων αναγκών, είναι σε όλους προφανές ότι το Σύστημα λειτουργεί εκτόςτων ορί ων και των αντοχών του. Στην πραγματικότητα, ασθενείς και φαρμακευτικές επιχειρήσεις καλύπτουν την υπερβάλλουσα δαπάνη, την ώρα που το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει τα κέντρα κόστους. Η κατάσταση κατέστη παντελώς ανεξέλεγκτη με την ενσωμάτωση και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, δεδομένου ότι οι εισερχόμενοι ασθενείς έχουν αυξηθεί 31% τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, όχι μόνο γιατί αποτελεί στρέβλωση της φυσιολογικής λειτουργίας διάθεσης φαρμάκων και για αυτό άλλωστε έχει ζητηθεί από τους θεσμούς η άμεση μείωσή του, αλλά γιατί το clawback τελικά λειτουργεί ως αντικίνητρο διαρθρωτικών αλλαγών, ώστε να προχωρήσει ο απαιτούμενος εξορθο λογισμός του Συστήματος. Εμείς είμαστε εδώ και είμαστε μέρος της λύσης. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στην Πολιτεία, συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς και προσδοκούμε άμεσα την έγκαιρη εφαρμογή τους.

DPN: Υπάρχουν παράπονα από οργανώσεις ασθενών, σύμφωνα με τα οποία η επιτροπή διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προχωρά με βήματα… χελώνας στο έργο της. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, δεν έχουμε ακόμη αποτελέσματα από την επιτροπή, μετά από τόσον καιρό ο οποίος έχει περάσει από την συγκρότησή της
Ανέκαθεν ο ΣΦΕΕ ήταν υπέρ της σύστασης και της ενεργοποίησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως είναι ένας από τους απαραίτητους μηχανισμούς για να υπάρξει μείωση της δαπάνης. Το θετικό αυτό βήμα, απαιτεί τώρα επιτάχυνση για να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές και νομικές αγκυλώσεις και να λυθούν γρηγορότερα τα όποια προβλήματα. Ο θεσμός είναι νέος στην Ελλάδα και εμφανίζει νομικά κενά. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία από την Ευρώπη και να προχωρήσει άμεσα η προσαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα.

DPN: Το γεγονός ότι έχετε ζητήσει, από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σημαίνει ότι η φαρμακοβιομηχανία δεν είναι ικανοποιημένη από την επικοινωνία της με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας; Ποια είναι τα κύρια προβλήματα σε αυτήν την επικοινωνία;

Με τον Υπουργό Υγείας έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Συμμετέχουμε μάλιστα στις συνομιλίες μαζί με τους άλλους φορείς στην Επιτροπή για τον έλεγχο της δαπάνης και διατηρούμε πολλές ελπίδες για τα αποτελέσματά της. Όμως, υπηρετώντας το θεσμικό μας ρόλο, επιζητούμε πάντοτε τη μέγιστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Αυτό για να επιτευχθεί, απαιτεί διυπουργικές συνεργασίες και πολιτική καθοδήγηση στο ανώτατο επίπεδο. Επιπλέον, ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή δύναμη για την πατρίδα μας και χρήζει υποστήριξης με ολοκληρωμένες πολιτικές. Γι’αυτό θεωρούμε ότι μια απευθείας επικοινωνία και με τον Πρωθυπουργό είναι απολύτως απαραίτητη.

DPN: Τελικά, κύριε πρόεδρε, θα πληρωθεί από την φαρμακοβιομηχανία το clawback επί της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το 2016 ή θα προτιμήσει ο κλάδος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη ή και σε άλλα αρμόδια όργανα, προκειμένου τουλάχιστον να κερδίσει χρόνο;

Ο κλάδος μας με απόλυτο σεβασμό στον κοινωνικό του ρόλο, εξασφάλισε και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις αναγκαίες γι’ αυτούς θεραπείες. Από την άλλη, το clawback, από προσωρινή λύση και με ταβατική στήριξη στις δημοσιονομικές δυσκολίες του κράτους, έχει μετατραπεί σε μόνιμο θεσμό. Με απλά λόγια, μετα φέρονται κοινωνικές δαπάνες στις εταιρί ες και μάλιστα, σε απροσδιόριστο ύψος κάθε χρονιά, πέραν κάθε δυνατής πρό βλεψης, καθόσον λόγω της κρίσης δι αρκώς επιδεινώνεται και το υγειονομικό προφίλ των πολιτών. Αυτό είναι αδιανόη το, άνισο, διακριτικό και παράνομο κατά την δική μας αντίληψη. Είναι μάλιστα και επικίνδυνο εν τέλει για τους ασθενείς, καθώς οι αντοχές δεν είναι απεριόριστες. Ειδικά στα νοσοκομειακά φάρμακα λόγω των αναγκών των ασθενών, το νοσοκο μειακό clawback λόγω λάθος εκτιμήσε ων δημιουργεί δυσκολίες στην πρόσβα ση εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων. Για τους λόγους αυτούς, έχουμε προσφύγει στην δικαιοσύνη και αναμένουμε τη δι καστική απόφαση. Παράλληλα, όμως, εργαζόμαστε και πιέζουμε την Πολιτεία να προχωρήσουν εκείνες οι αλλαγές, που θα περιορίσουν τις ανεξέλεγκτες δαπά νες και θα απελευθερώσουν εκείνους τους πόρους που απαιτούνται, για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργικότητα του Συστήματος.

DAILY PHARMANEWS 31/10/2016